Online modules bètadidactiek gepubliceerd

29-11-2017

In het project Open Online Bètadidactiek (2016-2017) hebben lerarenopleidingen, onder leiding van Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht, vier open online modules ontwikkeld voor de vakdidactiek van wiskunde en natuurkunde/ scheikunde.

didactiek

De modules bevatten onder meer videomateriaal, literatuur, opdrachten voor studenten en opdrachten voor leerlingen. De modules laten zich als blended elementen inpassen in cursussen vakdidactiek binnen lerarenopleidingen, maar kunnen ook ingezet worden voor nascholing.

De modules zijn nu hier gepubliceerd.