Onderzoek voor goed inzetten valpreventies in ouderenzorg

16-07-2019

Ouderen hebben een verhoogde kans te vallen en daarbij letsel op te lopen. Vallen is dan ook een serieuze bedreiging voor thuiswonende senioren. Bestaande valpreventieprogramma’s worden in de praktijk nog veel te weinig toegepast. Met nieuw onderzoek willen Hogeschool Utrecht en partners dit probleem aanpakken.

valpreventie

Mensen worden steeds ouder, waardoor de zorgvraag toeneemt. Om goede zorg voor iedereen bereikbaar en betaalbaar te houden, stimuleert de overheid ouderen om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. De meeste senioren zijn hier ook voorstander van: liever langer thuis dan naar een verpleegtehuis. Een steeds groter wordende bedreiging voor thuiswonende senioren is vallen. Verminderd zicht, vitaminegebrek, een slechtere motoriek; diverse factoren verhogen de kans op vallen bij ouderen terwijl met de jaren de kans op serieus letsel toeneemt en herstel trager gaat.

Nauwelijks gebruikt

Om de fysieke zelfredzaamheid van ouderen te bevorderen en vallen te voorkomen, zijn er verschillende effectieve interventies beschikbaar. Deze verschillen in opzet en doelgroep, maar allen zijn gericht op het verbeteren van de spierkracht en balans. In de dagelijkse praktijk worden deze valpreventies echter niet of nauwelijks gebruikt. Met het onderzoeksprogramma 'Van onderzoek naar praktijk: de implementatie van integrale valpreventie' wil het Consortium Integrale Valpreventie in de Wijk dit probleem aanpakken. Saskia te Velde, senior onderzoeker binnen het lectoraat Innovatie van Beweegzorg van Hogeschool Utrecht en betrokken bij het onderzoek: “Er zijn effectieve interventies beschikbaar maar die worden te weinig ingezet. Het is belangrijk in te zetten op de implementatie van effectieve interventies en niet op het weer opnieuw ontwikkelen van een interventie.” In het onderzoek worden ouderen actief betrokken om bestaande interventies beter te laten aansluiten bij hun behoeften. Professionals worden betrokken om de uitvoer en samenwerking te verbeteren. 

Interprofessionele samenwerking

De partners gaan gedurende vier jaar onderzoeken welke succesvolle implementatiestrategieën er al bestaan die de lacune tussen kennis en dagelijkse zorgpraktijk kunnen helpen verkleinen. Meer specifiek is er vanuit eerste- en tweedelijnszorg en vanuit gemeenten behoefte aan meer kennis over hoe ouderen met verhoogd valrisico te bereiken, en kennis over hoe interprofessionele samenwerking kan bijdragen aan betere implementatie van methoden voor valpreventie. Te Velde: “Bij informatiebijeenkomsten over valpreventie is de opkomst nu laag, ouderen worden niet goed bereikt en voelen zich niet aangesproken. Daarnaast merken betrokken professionals dat het lastig is om mensen te werven voor hun programma’s. Meer samenwerking zou hier bevorderend in kunnen werken.”

Consortium

Het consortium Integrale Valpreventie in de Wijk is een samenwerking van overkoepelende partijen die de bestaande expertise op het gebied van valpreventie willen bundelen: lectoraten en instituten van Hogeschool Utrecht, GGD-Regio Utrecht, de afdeling Volksgezondheid Gemeente Utrecht, Trimbos Instituut, Vilans, VeiligheidNL, de afdeling Geriatrie van het UMCU en Pharos. Ook diverse partners uit de beroepspraktijk zijn bij het onderzoek betrokken.

RAAK-PRO

Het onderzoeksprogramma 'Van onderzoek naar praktijk: de implementatie van integrale valpreventie' heeft onlangs een RAAK-PRO subsidie toegekend gekregen. Met RAAK-PRO bevordert Regieorgaan SIA de kwaliteit van het praktijkgericht onderzoek aan hogescholen. De regeling richt zich op het versterken van de onderzoekscapaciteit van betrokken lectoraten, altijd in nauwe samenwerking met het nationale kennisnetwerk en de beroepspraktijk.