Onderzoek geeft beter zicht op bedrijfswaarde mobiele technologie

12-02-2019

De impact van mobiele technologie is voelbaar in alle sectoren van de samenleving. Maar zorgt toepassing van deze technologie ook voor een hogere ondernemingswaarde? In haar proefschrift verkent promovendus Tamara Högler, onderzoeker bij het HU-lectoraat Digital Smart Services, hoe de waarde van mobiele technologie voor organisaties in kaart kan worden gebracht – en wat deze waarde precies is.

HoeglerAl meer dan 40 jaar wordt gediscussieerd  over de kostenefficiëntie en de bedrijfswaarde van ICT. Met name in de begintijd bleken ICT-systemen in veel gevallen niet aan de verwachtingen van het management en van gebruikers te kunnen voldoen. De ICT-investeringsuitgaven zorgden wel voor een drastische verandering van bedrijfsprocessen maar de vraag rees of die investeringen wel zorgden voor meer waarde en output. Of zoals de econoom Robert Solow het stelde: “We see computers everywhere - except in the productivity statistics.”

Inmiddels zijn ICT-systemen geëvolueerd tot grootschalige, strategische implementaties die bedrijven in staat stellen concurrentievoordelen te behalen en te behouden. Ook mobiele informatie- en communicatietechnologie heeft een aanzienlijke impact op de bedrijfsvoering. Maar zien de alomtegenwoordigheid van mobiele technologie ook terug in de operationele resultaten? Of zijn de ‘computers’ in de uitspraak van Solow inmiddels te vervangen door ‘mobile technology’?

Complex samenspel

In haar proefschrift laat Tamara Högler zien dat de implementatie en het management van mobiele technologie een brede invloed heeft op organisaties. “Mobiele technologie beïnvloedt de organisatiedoelstellingen, de bijbehorende bedrijfsprocessen maar ook de mensen binnen en buiten de organisatie”, aldus Högler. “De waarde van mobiele technologie is een complex samenspel van mensen, structuren, technologieën en werksystemen.” In haar onderzoek komt zij tot een integraal raamwerk voor het evalueren van deze bedrijfswaarde van mobiele technologie. Ook laat zij zien hoe dit raamwerk kan worden toegepast in besluitvormingsprocessen. 

Breder perspectief

Volgens Högler is mobiele technologie zelf niet langer de belangrijkste uitdaging voor bedrijven. Bij het evalueren van deze technologie gaat het dan ook om een veel breder perspectief: “Beperk je niet tot traditionele input/output ratio’s; kijk ook naar verbeterde kwaliteit, verbeteringen in informatievoorziening en in de motivatie van medewerkers.” 

Högler: “Mobiele devices zijn alomtegenwoordig. Verhogen ze de productiviteit? Misschien niet direct. Maar met hun impact op de kwaliteit van werken verhogen ze wel de bedrijfswaarde.” Haar raamwerk voor evaluatie van deze technologie maakt dat aantoonbaar.

Promotie

Tamara Högler verdedigt haar proefschrift ‘Evaluating the Business Value of Information and Communication Systems in a Mobile World' op vrijdag 15 februari 2019 om 13.30 uur bij de Open Universiteit in Heerlen. De promotor is prof. dr. ir. J.M. Versendaal (Open Universiteit, tevens werkzaam als lector Digital Smart Services aan Hogeschool Utrecht).