Nienke Bleijenberg lector Proactieve Ouderenzorg aan de HU

01-05-2017

Met ingang van 1 mei 2017 stelt Hogeschool Utrecht (HU) Nienke Bleijenberg aan als lector Proactieve Ouderenzorg. Binnen het Lectoraat Chronisch Zieken gaat zij met hoogwaardig, praktijkgericht onderzoek en onderwijs bijdragen aan de kwaliteit van zorg aan thuiswonende ouderen en hun naasten.

Dr. Nienke Bleijenberg is verpleegkundige, verplegingswetenschapper en epidemioloog. In 2007 studeerde zij bij de HU af als verpleegkundige en in 2009 behaalde zij haar master Verplegingswetenschap aan de Universiteit Utrecht (UU). Zij was reeds als onderzoeker werkzaam bij het HU-lectoraat Chronisch Zieken en bij de afdeling Verplegingswetenschap van het UMC Utrecht. In 2013 promoveerde Bleijenberg aan de UU op ‘Proactive primary care for frail older people’.

Nienke BlijenbergRol van verpleegkundige in ouderenzorg

“Komende jaren staat de gezondheidzorg voor grote uitdagingen. Nederland vergrijst, we krijgen steeds meer mensen met chronische ziekten, bovendien wordt de zorg complexer doordat mensen sneller uit het ziekenhuis naar huis gaan en langer thuis blijven wonen. Verpleegkundigen in de eerstelijn, zoals de wijkverpleegkundige en praktijkverpleegkundige, spelen hierin een belangrijke rol. Binnen het lectoraat denken we na hoe we de zorg beter en efficiënter kunnen organiseren, dichter bij huis, om acute ontsporingen zoals ziekenhuis- of verpleeghuisopname te voorkomen”, aldus Bleijenberg. “Ik concentreer mij met name op de rol van de verpleegkundige hierin. Uiteindelijk is het doel om het dagelijks functioneren en daarmee de zelfredzaamheid van ouderen te bevorderen.”

Evidence-based zorg

Als lector Proactieve Ouderenzorg zal zij zich in dit kader richten op de volgende vraagstukken: het beter begrijpen van functieverlies bij thuiswonende ouderen, het ontwikkelen en evalueren van proactieve interventies op behoud van zelfredzaamheid, en vraagstukken rondom de inzet en effectiviteit van wijkverpleging. Bleijenberg: “Ik vind het als HU onze taak en verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat toekomstige verpleegkundigen adequaat zijn toegerust om binnen de complexe context van de eerstelijnshulp hoogwaardige, evidence-based zorg te kunnen leveren aan thuiswonende ouderen. Hier wil ik graag aan bijdragen en krijg ik veel energie van.”