Leren presenteren met een VR-bril werkt

08-02-2018

Leren presenteren voor een virtueel publiek – met een VR-bril op – lijkt net zo effectief te zijn als ‘in real life’, voor een echt publiek. Dat blijkt uit het onderzoek dat Stan van Ginkel, onderzoeker bij Hogeschool Utrecht, uitvoerde onder studenten.

De studenten gaven hun presentatie met behulp van op maat gemaakte software, waarbij een virtueel publiek reageert op de prestaties van de presentator: als ze zich vervelen, maken ze bijvoorbeeld geluid. Na afloop kreeg de student feedback op onder andere lichaamshouding en spraakvermogen.

Waardevolle feedback

De eerste resultaten waren erg indrukwekkend: het programma stond in de kinderschoenen, maar werd door de proefpersonen als even waardevol ervaren als feedback door een docent, en de mondelinge presentatievaardigheden waren volgens onderzoekers verbeterd. Studenten ervaarden de feedback van de VR-bril als “gedetailleerd en analytisch”.

Doorontwikkeling

Het onderzoeksproject is onderdeel is van een innovatieprogramma van HU-Instituut Archimedes, waar studenten worden opgeleid tot leraar in het middelbaar en voortgezet onderwijs. De komende tijd wordt de software doorontwikkeld zodat het digitale publiek nog adequater kan reageren. En er wordt vervolgonderzoek gedaan naar de vraag of feedback tijdens of juist na afloop van de presentatie gegeven moet worden. Op termijn zal de cursus Presenteren aan de hand van VR deel gaan uitmaken van de lerarenopleidingen van de HU.

Vooruitdenken

Van Ginkel doet met twaalf professionals onderzoek naar de mogelijkheden om virtual en augmented reality te gebruiken in opleidingen. Dit onderzoek is een voorbeeld van de innovatieve kijk die de HU op onderwijs heeft: vooruitdenken en oplossingen bedenken voor de school van de toekomst. Meer voorbeelden van toekomstbestendig onderwijs op de HU staan op BlendedLab.