Lectoraat Beroepsonderwijs met volle kracht vooruit

28-02-2017

Het lectoraat Beroepsonderwijs van lector Elly de Bruijn wordt voor een derde termijn gecontinueerd. Het College van Bestuur van de HU heeft de aanvraag daarvoor goedgekeurd.

Ilya Zitter, Elly de Bruijn en Liesbeth Baartman 

Het beroepsonderwijs in Nederland is een omvangrijke sector. In het hoger beroepsonderwijs (hbo) studeren ruim 446.000 studenten en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) telt ruim een half miljoen studenten. Het lectoraat Beroepsonderwijs ontwikkelt en verspreidt kennis over de pedagogisch-didactische aspecten van het opleiden tot beroepsuitoefening. Wat is beroepsbekwaamheid, hoe zien leerprocessen eruit, waar gaat het dan om? En wat betekent dat voor het uitvoeren en ontwerpen van beroepsopleidingen en het beoordelen van het geleerde? Daarbij rekening houdend met de dynamiek van de beroepspraktijk, de logica’s van opleiden en professionaliseren en met de verschillen tussen beroepen. De kennis van het lectoraat krijgt in samenwerking met de beroepspraktijk (hbo en mbo) betekenis, zodat er in co-creatie handelingskennis ontstaat. Handelingskennis die opleiders in de dagelijkse praktijk kunnen gebruiken en funderen.

Kwaliteit van (samen)leven in de stedelijke omgeving

Het programma voor de derde termijn (2016-2020) richt zich uitdrukkelijk ook op de kwaliteit van het eigen HU-onderwijs. Dan gaat het over het aanpassingsvermogen van de curricula aan ontwikkelingen in de beroepspraktijk en variatie in de studentenpopulatie, over beroepsdidactiek en de professionalisering van de docenten(teams) in dat opzicht. Het lectoraat is daarmee bijna vanzelf gesitueerd in het recent gestarte, nieuwe Kenniscentrum ‘Leren en Innoveren’. Daarbinnen is het onderdeel van een samen met andere lectoraten verder uit te werken programmalijn ‘kwaliteit van de beroepsuitoefening’. Het lectoraat verbindt zich aan het HU-brede thema ‘kwaliteit van (samen)leven in de stedelijke omgeving’ doordat arbeidsmarktvraagstukken en beroepsgerichte scholing in een stedelijke omgeving onder druk staan. Het lectoraat draagt bij aan de kern van het HU-onderwijs, het bieden van hoogstaande, duurzame beroepsopleidingen, door het leggen van de relatie tussen innovatie, curriculum-herontwerp, het dagelijks handelen van hbo-docenten en de leerprocessen van HU-studenten.

Promotieonderzoeken

Vorig jaar zijn binnen dit lectoraat vijf HU-docenten gestart met een promotieonderzoek, allen gefaciliteerd via een HU-promotievoucher. Zo verricht Lieke Ceelen promotieonderzoek naar ‘Het bevorderen van het pedagogisch-didactisch handelen van praktijkopleiders’. Het promotieonderzoek van Erica Bouw gaat over ‘Onderwijs op de grens van school en de beroepspraktijk: een typologie van leeromgevingen in het beroepsonderwijs’. Het promotieonderzoek van Marleen Schulz heeft als titel ‘Gerealiseerde leeromgevingen op de grens van school en beroepspraktijk in het beroepsonderwijs vanuit het perspectief van studenten, docenten en werkveldprofessionals’. Nienke Zijlstra onderzoekt ‘Hoe toetsprogramma’s in het beroepsonderwijs het leren beïnvloeden’. En het promotieonderzoek van Marlies de Vos gaat over ‘Assessors’ decision-making during performance assessments in vocational education’.

Academische werkplaatsen

Naast promotieonderzoeken voor meer fundamentele kennisontwikkeling, wordt er ook kennis ontwikkeld dichter op de praktijk. In 2016 zijn er drie academische werkplaatsen in het leven geroepen. Deze werkplaatsen zijn knooppunten van kennis rond drie thema’s: Uitvoeren beroepsonderwijs, Beoordeling in beroepsonderwijs en Ontwerpen beroepsonderwijs. Interne en externe (docent)onderzoekers werken hierin samen aan het ontwikkelen van toegankelijke en bruikbare kennis voor de praktijk van beroepsonderwijs en de opleiders daarbinnen.

Twee hogeschoolhoofddocenten

Lector Elly de Bruijn, die tevens bijzonder hoogleraar aan de Open Universiteit is, wordt bijgestaan door twee hogeschoolhoofddocenten. Ilya Zitter werkt aan het thema ‘Ontwerpen van beroepsgerichte leeromgevingen’ en begeleidt ook (pre)promotietrajecten en praktijkgericht onderzoek van docenten op dit thema. Binnen het lectoraat heeft zij tevens kenniscirculatie in haar portefeuille. De andere hogeschoolhoofddocent, Liesbeth Baartman, werkt aan het thema ‘Beoordeling in het beroepsonderwijs’ en begeleidt promotieonderzoek en praktijkgericht onderzoek van docenten op dit thema. Het idee van programmatisch toetsen – waarmee de beroepsbekwaamheid van studenten optimaal kan worden beoordeeld – is een kernconcept binnen dit thema. Liesbeth Baartman coördineert in het lectoraat ook het promovendi-overleg en daarmee samenhangende scholingsactiviteiten.

Meer informatie

Meer weten over het lectoraat Beroepsonderwijs? Bezoek de up-to-date website. Volg het lectoraat ook op Twitter: @LectBeroepsondw.

Foto: van links naar rechts: Ilya Zitter, Elly de Bruijn en Liesbeth Baartman.


Bewaren
Bewaren