Lector Elly de Bruijn schrijft boek over Nederlands beroepsonderwijs voor internationaal publiek

01-05-2017

Elly de Bruijn, lector Beroepsonderwijs bij Hogeschool Utrecht en bijzonder hoogleraar bij de Open Universiteit, heeft samen met professor Stephen Billett uit Australië en lector Jeroen Onstenk van hogeschool Inholland, een boek samengesteld en geredigeerd over de ontwikkelingen in de praktijk van het Nederlandse beroepsonderwijs sinds 2000. De titel van het boek: 'Enhancing Teaching and Learning in the Dutch Vocational Education System. Reforms Enacted.'

Enhancing Teaching and Learning in the Dutch Vocational Education System. Reforms EnactedHet boek is bedoeld om het Nederlandse beroepsonderwijs (mbo en hbo) als casus te ontsluiten voor een internationaal publiek. Ontwikkelingen in het Nederlandse beroepsonderwijs kunnen namelijk herkenbaar zijn voor het beroepsonderwijs in andere landen. In de periode vanaf 2000 krijgen de veranderingen die ingezet zijn met de stelselveranderingen in de jaren negentig en tachtig, verder gestalte ‘op de werkvloer’. De analyse van deze doorwerking in praktijk is gericht op vier niveaus:

  • beleid en stelsel;
  • implicaties voor het lokale niveau van instellingen en regio's;
  • implicaties voor programma's en onderwijsleerprocessen;
  • en implicaties voor de opleiders in het beroepsonderwijs zowel in school als op de werkplek.

Het boek bestaat uit dertien hoofdstukken geschreven door een keur aan Nederlandse onderzoekers op het terrein van beroepsonderwijs. Vanuit het lectoraat Beroepsonderwijs van Hogeschool Utrecht hebben ook Liesbeth Baartman en Ilya Zitter een bijdrage geleverd.

Lees meer over het boek.