HU start lectoraat Didactiek van het bèta- en technologieonderwijs

05-07-2017

Hogeschool Utrecht (HU) start een lectoraat Didactiek van het bèta- en technologieonderwijs. Het lectoraat richt zich de komende vier jaar op versterking van het bèta- en technologieonderwijs in het primair en voortgezet onderwijs en in het hoger beroepsonderwijs. Voor dit nieuwe lectoraat is Elwin Savelsbergh benoemd tot lector. Het lectoraat is ondergebracht bij het Kenniscentrum Leren en Innoveren van Hogeschool Utrecht.

Elwin SavelsberghVoor de Nederlandse kenniseconomie is een stevige bèta- en technologische kennisbasis nodig. Die kennis is ook van toenemend belang voor iedere consument en burger die volwaardig in onze hoogtechnologische samenleving wil participeren. De bèta-technologische kennis van Nederlandse leerlingen in het primair onderwijs scoort internationaal gezien middelmatig. In het voortgezet onderwijs behoren Nederlandse leerlingen tot de subtop, maar hun zelfvertrouwen en interesse blijven achter. In de Utrechtse regio vertaalt zich dat naar een fors tekort aan technici op (v)mbo-niveau. In het landelijke onderwijsbeleid wordt sterk ingezet op samenhang tussen vakken, en op veel scholen wordt geëxperimenteerd met manieren om vakinhoudelijke leerdoelen te verbinden met hedendaagse technische ontwikkelingen, wetenschappelijke vraagstukken en beroepspraktijken. Deze ontwikkelingen zijn een belangrijke aanleiding voor de start van het lectoraat Didactiek van het bèta- en technologieonderwijs.

Elwin Savelsbergh licht toe: “Boeiend en diepgaand bèta- en technologieonderwijs vraagt veel van de leraar. Je moet zodanig boven de stof staan dat je kunt inspelen op de interesses en mogelijkheden van de leerling, en dat je in dialoog met andere collega’s uit andere disciplines je schoolvak kunt blijven ontwikkelen. Via het onderzoek van het lectoraat willen we bijdragen aan curriculumontwikkeling en vakdidactische expertise voor leraren. Dit past in het HU-profiel ‘kwaliteit van samenleven in een stedelijke omgeving’ en sluit goed aan bij de Utrechtse onderwijsagenda en het gezamenlijke U-talentprogramma van de Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht.”

Elwin Savelsbergh

Elwin Savelsbergh studeerde Natuurkunde aan de Universiteit Utrecht en promoveerde op een leerpsychologisch onderwerp aan de Universiteit Twente. Hij was post-doc bij het Max Planck Institut für Bildungsforschung in Berlijn, de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Utrecht. Daarna was hij universitair docent aan de Universiteit Utrecht, onderwijsdirecteur van de bèta-lerarenopleidingen aldaar en betrokken bij diverse initiatieven op het gebied van onderwijsinnovatie. Hij is en blijft als universitair hoofddocent verbonden aan de Universiteit Utrecht, een functie die hij combineert met zijn rol als lector bij Hogeschool Utrecht.