Hogeschool Utrecht start lectoraat Didactiek van Wiskunde en Rekenen

26-10-2017

Hogeschool Utrecht (HU) start het lectoraat Didactiek van Wiskunde en Rekenen. Het lectoraat richt zich de komende vier jaar op versterking van de kwaliteit van lerarenopleidingen voor wiskunde en rekenen met digitale middelen in het primair, voortgezet en hoger onderwijs. Voor dit nieuwe lectoraat is Paul Drijvers benoemd tot lector. Het lectoraat is ondergebracht bij het Kenniscentrum Leren en Innoveren van de HU.

Paul DrijversIn toenemende mate maken we in onze samenleving gebruik van digitale (communicatie)middelen, die veel numerieke en grafische informatie geven. Voor effectief gebruik van deze tools zijn wiskundige denkvaardigheden cruciaal. Het nieuwe lectoraat concentreert zich met onderzoek op het wiskundig denken in een geïnstrumenteerde samenleving.

Paul Drijvers licht toe: “Leraren spelen een centrale rol in het aanleren van deze wiskundige denkvaardigheden. Het lectoraat Didactiek van Wiskunde en Rekenen wil met praktijkgericht onderzoek bijdragen aan versterking van de kwaliteit van lerarenopleidingen op het gebied van wiskunde en rekenen met digitale middelen. Op deze manier bereiden wij toekomstige professionals voor op hun beroepspraktijk.”

Paul Drijvers studeerde wiskunde aan de Katholieke Universiteit Nijmegen, was lang werkzaam op de lerarenopleiding van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en promoveerde aan de Universiteit Utrecht op het gebruik van computeralgebra in het wiskundeonderwijs. Hij is hoogleraar in de Didactiek van de Wiskunde bij het Freudenthal Instituut van de Universiteit Utrecht en zal zijn lectoraat met deze leerstoel combineren.