HU-lector Quirine Eijkman nieuw lid College voor de Rechten van de Mens

27-04-2017

De ministerraad heeft nieuwe leden voorgedragen voor het College voor de Rechten van de Mens, voor benoeming door Zijne Majesteit de Koning. Een van de nieuwe leden is Quirine Eijkman, lector Toegang tot het Recht aan Hogeschool Utrecht. Zij zal de functie als ondervoorzitter van het College gaan bekleden, naast haar functie als lector aan de HU.

Quirine Eijkman

Omdat een aantal termijnen van zittende leden verloopt en enkele functies vacant kwamen, startte het College recent een wervingsprocedure. De selectiecommissie bestond uit vertegenwoordigers van de Raad van Advies en het College. 

Veel ervaring

Quirine Eijkman is naast haar aanstelling als lector Toegang tot het Recht bij de HU verbonden aan de Universiteit Leiden, als rechtssocioloog. Zij heeft veel ervaring met praktijkonderzoek en -onderwijs, in het bijzonder over lokale mensenrechten en veiligheid. Naast Quirine Eijkman wordt Jan-Peter Loof, verbonden aan de Universiteit Leiden, benoemd tot ondervoorzitter. Mariam Chébti en Geneviève Lieuw worden voorgedragen als lid van het College. Tot slot worden Aniel Pahladsingh, Stans Goudsmit en Emile Hofhuis voorgedragen als plaatsvervangende leden. Voorzitter Adriana van Dooijeweert: “deze voordrachten zijn een bijzonder moment voor het College. De nieuwe samenstelling van de leden zal de komende jaren het gezicht en werk van het College in belangrijke mate bepalen.” Een compleet overzicht van de nieuwe leden en hun huidige functies is hier te vinden

College voor de Rechten van de Mens

Het College voor de Rechten van de Mens is een onafhankelijke toezichthouder op mensenrechten in Nederland. Het College is bij wet ingesteld en beschermt, bevordert, bewaakt en belicht mensenrechten door middel van onderzoek, advies en voorlichting. Dit geldt zowel voor Europees Nederland als Caribisch Nederland: de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Het College voor de Rechten van de Mens ziet ook toe op de naleving van de gelijkebehandelingswetgeving en in individuele gevallen oordeelt het of iemand gediscrimineerd is op het werk, in het onderwijs of als consument.

Voor meer informatie over het College voor de Rechten van de Mens zie www.mensenrechten.nl.