Financiering belangrijkste barrière voor startende ondernemers

06-07-2017

Startende ondernemers blijken sterk gehinderd te worden door de slechte toegang tot kapitaal. De financiële steun vanuit familie en vrienden is ontoereikend. Vaak zijn ondernemers dan al afgewezen door een bank. Dat blijkt uit het onderzoeksrapport van HU-promovendus Alija Ibrahimovic en HU-lector Lex van Teeffelen, uitgevoerd in opdracht van Qredits, de grootste alternatieve kredietverstrekker voor ondernemers in Nederland.

Ibrahimovic en Van TeeffelenQredits vroeg Hogeschool Utrecht een onafhankelijke rapportage op te stellen naar de motieven van gefinancierde start-ups en de financiële acceptatiecriteria die Qredits hanteert. Er zijn 126 gefinancierde starters uitgevraagd. De meerderheid van de gefinancierde starters komt uit een ondernemersfamilie. Het blijkt dat zowel vrouwen als mannen een eigen onderneming starten omdat ze hun financiële onafhankelijkheid willen vergroten en ze de uitdaging van het ondernemerschap aan willen gaan. Het is verrassend dat ondanks de lage werkloosheid en de goede sociale voorzieningen de financiële onafhankelijkheid zo'n belangrijk motief is, aldus het onderzoeksrapport.

Vierduizend kredietaanvragen geanalyseerd

Voor een tweede onderzoek hebben Ibrahimovic en Van Teeffelen meer dan vierduizend kredietaanvragen bij Qredits geanalyseerd. Daar waar leeftijd (ervaring), opleiding en bron van inkomsten (uitkering, werk of ondernemersinkomen) bij reguliere ondernemersfinancieringen belangrijke criteria zijn, bleken zij geen enkele invloed te hebben op de toewijzing bij Qredits. Vrouwen hebben daar een streepje voor: zij hebben bijna 40 procent meer kans op financieringen dan mannen. Daarnaast hebben starters drie keer meer kans om gefinancierd te worden dan bestaande bedrijven.

Personeel best voorspeller

Belangrijkste succesfactor voor aanvragers is het hebben van één of enkele medewerkers. Dat vergroot de kans op toewijzing minimaal met een factor 7 in vergelijking tot zzp’ers. Groeiambities van ondernemers hebben geen invloed op de toekenning en de hoogte van het toegekende bedrag bij Qredits. Een realistisch businessplan, het opstarten van een onderneming en het ondernemen met anderen lijken de belangrijkste succesfactoren voor financiering te zijn.

De twee onderzoeksrapporten zijn te downloaden op:
https://www.researchgate.net/publication/318216021_Motivations_to_become_an_entrepreneur
https://www.researchgate.net/publication/318216068_Growth_ambitions_and_loan_approval_rates.