Europese Commissie kiest HU-project ESSENCE als succes story

05-07-2018

Het ESSENCE-project van Hogeschool Utrecht, afgerond augustus 2017, is door de Europese Commissie geselecteerd als ‘succes story’. Criteria voor deze selectie zijn de impact op de maatschappij, de bijdrage van het project aan nieuw beleid en de innovativiteit. De Europese Commissie zet deze succesverhalen in als inspiratiebron voor nieuwe projecten.

Vlag EU ESSENCE staat voor European Solutions for Sustainable Existing and New City Environments. Met dit Europese onderzoeksproject richtten de HU en haar internationale partners uit het CARPE consortium zich op het stimuleren van de ontwikkeling van duurzame steden. Zo ontwikkelde ESSENCE een innovatieve, internationale cursus: de minor Smart Sustainable Cities, die in september 2018 van start gaat met zo’n 30 studenten. Deze minor is vormgegeven volgens het onderwijsconcept blended learning; een combinatie van een elektronische leeromgeving met face-to-face onderwijs, social media, video-conferencing en live streaming. 

In de schijnwerpers

Het project startte in 2014 en werd in 2017 afgerond. Als ‘succes story’ zal de Europese Commissie het nu inzetten ter inspiratie en promotie van Europese samenwerking in onderwijs en onderzoek. Daartoe zal de commissie het project in de schijnwerpers zetten op hun websites, social media en in publicaties rond conferenties. 

Het succes van ESSENCE werd eerder al beloond met de Orange Carpet Award 2016 van EP-Nuffic.