"Gesprekken onderzoeken helpt organisaties aansluiten bij hun publiek"

29-09-2017

Op 28 september is Annette Klarenbeek officieel benoemd als lector van de programmalijn ‘gesprek’ van het HU-lectoraat Crossmediale Communicatie in het Publieke Domein (PubLab). In haar openbare les vertelde ze wat gespreksanalyse kan betekenen voor een succesvolle communicatiestrategie.

Organisaties in het publieke domein, zoals de overheid, kunnen tegenwoordig minder varen op hun autoriteit dan in het verleden. Door social media en internetkennis is hun publiek mondiger geworden en neemt het niet klakkeloos een overtuiging aan. Om dit publiek te bereiken, moeten organisaties weten wat de publieksovertuigingen van dat moment zijn. Dat kunnen ze onderzoeken door on- en offline gesprekken van burgers over maatschappelijke onderwerpen die hen als organisatie raken onder de loep te nemen. Zo valt te zien wat het publiek belangrijk vindt en wat de impact is van uitspraken die een organisatie doet.

Aansluiten

Klarenbeek spoort organisaties aan om aan te sluiten bij de overtuigingen, het woordgebruik en de onderwerpen die hun publiek bezighoudt. Dit is van extra groot belang als er spanning is, bijvoorbeeld bij crises, de komst van een vluchtelingenopvangcentrum of het ‘inpassen’ van een windmolenpark in een plattelandsomgeving.

Toegepast onderzoek

‘Het gesprek’ is een onderwerp waarbij toegepast onderzoek een enorme meerwaarde heeft, aldus Klarenbeeks co-referent Ton Baetens. Omdat publieke meningen en maatschappelijke onderwerpen snel veranderen, is het nodig om dit constant – samen met organisaties - in de praktijk te onderzoeken.

Cursus

PubLab heeft ook een post-bachelor cursus: ontwikkeld: ‘In gesprek met de omgeving’, waarin onder andere Klarenbeek communicatieprofessionals klaarstoomt om gesprekken te analyseren en hun communicatie-aanpak daarop af te stemmen. De cursus gaat 7 november van start.

De openbare les van Annette Klarenbeek is in te zien en te downloaden als PDF.