Conferentie pleit voor meer diepgaand onderzoek verpleegkunde

25-01-2018

Het schort aan massa en verandering van verpleegkundig onderzoek aan de universiteiten en hogescholen. Tijdens de invitational conference discussieerden onderzoekers, decanen en andere deskundigen uit diverse disciplines over het nut en de noodzaak van het ontwikkelen van een kennisinfrastructuur en meer wetenschappelijke onderbouwing van de verpleegkunde.

Conferentie Verpleegkunde

Op vrijdag 19 januari jl. vond onder leiding van mw. Gerdi Verbeet in het academiegebouw op het Domplein de invitational conference ‘Academisering van de verpleegkunde’ plaats. Deze conferentie was ter afsluiting van het tweejarige traject Leadership Mentoring Nursing Research. In dit leiderschapstraject zijn tien gepromoveerde verpleegkundig onderzoekers van het RadboudUMC, Maastricht University, ErasmusMC, AMC, UMC Utrecht en Hogeschool Utrecht getraind in het verwerven van de juiste competenties om een onderzoeksprogramma neer te zetten en het versterken van de infrastructuur voor verplegingswetenschappelijk onderzoek. Op vrijdag 19 januari ontvingen de deelnemers uit handen van mw. Gerdi Verbeet hun certificaat. Het programma - gefinancierd door ZonMw - is een samenwerking van UMC Utrecht, Hogeschool Utrecht, Maastricht University en het RadboudUMC. Vanuit de HU namen Roelof Ettema (Hoofdocent IVS en onderzoeker lectoraat Chronisch Zieken) en Nienke Bleijenberg (Lector Proactieve Ouderenzorg, lectoraat Chronisch Zieken) deel.

Effectieve inzet van schaarse middelen

Het schort aan massa en verandering van verpleegkundig onderzoek aan de universiteiten en hogescholen. Tijdens de invitational conference discussieerden onderzoekers, decanen en andere deskundigen uit diverse disciplines over het nut en de noodzaak van het ontwikkelen van een kennisinfrastructuur en meer wetenschappelijke onderbouwing van de verpleegkunde. Cruciaal hierin is verpleegkundig leiderschap op alle niveaus; klinisch, professioneel, in organisatorisch en politiek leiderschap. Meer wetenschappelijke onderbouwing in de verpleegkunde leidt tot meer kwaliteit, door betere uitkomsten voor patiënten, verpleegkundigen, verzorgenden en zorgorganisaties. Hoe kunnen we 180.000 verpleegkundigen en ruwweg eenzelfde aantal verzorgenden in de toekomst beter hun werk laten doen? Het is cruciaal dat de schaarse middelen effectief worden ingezet, dus doelmatig, veilig, persoonsgericht en volgens de laatste stand van de wetenschap. Om dat te bereiken is kennisontwikkeling nodig en in goede kennisinfrastructuur waarin onderzoek, onderwijs en de beroepspraktijk nauw met elkaar samenwerken.