Boek Artikel 5 pleit voor herstel beroepseer accountants

24-01-2018

Het beroep van accountants staat de laatste jaren niet in een goed daglicht. Affaires en schandalen zoals de boekhoudfraude van Ahold, Vestia en Imtech teisteren het imago van accountancysector, verminderen het vertrouwen van de buitenwereld en zorgen voor gefrustreerde beroepsbeoefenaren. Dit ‘accountantsprobleem’ wordt niet opgelost met nog meer regels of nóg een hervormingsplan, stellen Thijs Jansen (directeur Stichting Beroepseer en onderzoeker Tilburg University) en Margreeth Kloppenburg (docent-onderzoeker HU-lectoraat Financieel-Economische Advisering bij Innovatie en bestuurslid Stichting Beroepseer).

Boek artikel 5 omslag

De oplossing moet komen uit het binnenste van de accountant zelf, stellen de auteurs van de recent verschenen essaybundel 'Artikel 5; de beroepseer van de accountant'. Het boek pleit voor hernieuwde ethische bewustwording van accountants en herstel van de ondergesneeuwde beroepseer. 

De essays en interviews in het boek bieden inspirerende voorbeelden van accountants die ondanks alles vasthouden aan het geloof in zichzelf. Uit het verkennende onderzoek, uitgevoerd door Margreeth Kloppenburg, blijkt dat accountants zelf vinden dat hun persoonlijke afweging nog altijd een doorslaggevende rol speelt in hun werk. Onderwerpen als 'Van zelfstandige beroepsbeoefenaar naar conglomeraat', 'Assurance verlenen: een mijnenveld vol onzekerheden' en 'De professionele kracht van de eigen persoonlijke afweging' passeren de revue in het boek ‘Artikel 5’. Eén van de auteurs Arnout van Kempen stelt in het FD (15/1/18) dat het de accountancy ten goede zou komen als er meer nadruk zou liggen op motiveren, aanmoedigen en vertrouwen en minder op handhaven, straffen en reguleren.

Margreeth Kloppenburg, werkzaam bij het lectoraat Financieel-Economische Advisering bij Innovatie en mederedacteur van het boek ziet in datzelfde interview daarnaast ook een specifieke taak voor het accountancyonderwijs weggelegd, met bijvoorbeeld meer nadruk op ethische dilemma’s die achter de cijfers schuilgaan. En wat het betekent wanneer je als professional de publieke zaak dient en gelijktijdig een commercieel belang hebt. 

Ter gelegenheid van het verschijnen van dit boek is ook een voorpublicatie verschenen in de vorm van een zakboekje voor accountants. De nieuwe beroepseed en de gedragscode van accountants staan in dit kleine boekje, aangevuld met wijsheden en citaten uit het boek. Dit praktische boekje kan fungeren als kompas voor accountants, voor het maken van de juiste keuzes op spannende momenten.

Doel van ‘Artikel 5’ is vooral om het accountantsberoep neer te zetten als een eervolle professie met hoge kwaliteitseisen ten aanzien van het uitvoeren van een wettelijke taak. Naast een serie essays zijn er interviews opgenomen met Arnold Schilder (IAASB), Eric Smit (Follow the Money), Marco van der Vegte (Deloitte), Christopher Humphrey (University of Manchester), Boudewijn de Bruin (Rijksuniversiteit Groningen) en commissaris Henk Scheffers (Monitoring Commissie Accountancy).

Het boek 'Artikel 5' is uitgegeven door de Stichting Beroepseer, die zich het lot van moderne professionals aantrekt. Het is hier te bestellen (prijs € 32,50) en via de reguliere bestelkanalen.