Landelijk Kennisnetwerk Schulden

Doelstelling

Het Landelijk Kennisnetwerk Schulden (LKS) heeft als doel landelijk de verdere verbetering van het onderwijs en onderzoek op het terrein van schulden te stimuleren. Het netwerk wil dit doel onder andere bereiken door docenten en onderzoekers aan te zetten tot het onderling uitwisselen van kennis, ervaringen, onderzoek e.d..

Wie?

Het LKS is een netwerk van docenten en onderzoekers die betrokken zijn bij de ontwikkeling en uitvoering van onderwijs en onderzoek op het terrein van schulden. Het netwerk organiseert bijeenkomsten en congressen. Aandeelhouders zijn onder andere NVVK, Hogeschool Utrecht, Hanzehogeschool Groningen en Hogeschool van Amsterdam.

Wat?

De activiteiten in het netwerk hangen af van de behoeften die er leven. Er wordt in ieder geval jaarlijks een congres georganiseerd. Het afgelopen jaar vond de aftrap plaats aan de HU. Komend jaar zal de Hogeschool van Amsterdam de organisatie voor haar rekening nemen. Naast dit jaarlijkse event worden er ook andere activiteiten georganiseerd. Onder andere series bijeenkomsten rondom specifieke thema's. Ook behoren werkbezoeken of bijeenkomsten voor studenten tot de mogelijkheden.

In een later stadium wordt gezocht naar mogelijkheden om gezamenlijk onderzoek op te starten.

Waar?

Op deze website worden binnenkort de bijeenkomsten, relevant nieuws, onderwijsmateriaal en lopende en afgeronde onderzoeken opgenomen. Ook geeft de website inzicht in de betrokken leden door persoonlijke profielen. Dit stelt mensen in de gelegenheid om mensen te vinden met wie ze kunnen delen. Daarnaast verzorgt het Kennisnetwerk een digitale nieuwsbrief en geeft het netwerk antwoorden op vragen. Het Lectoraat Rechten, programmalijn schulden en incasso, speelt hier in samenwerking met Hanzehogeschool Groningen en Hogeschool van Amsterdam een faciliterende rol in.

De drijvende krachten achter het netwerk zijn vooralsnog Rianne van der Weijden (Docent/onderzoeker Hogeschool van Amsterdam), Petrick Glasbergen (Docent/onderzoeker Hanzehogeschool Groningen), Marc Anderson (Docent/onderzoeker Hogeschool Utrecht) en Nadja Jungmann (Lector Hogeschool Utrecht).

Leden

Petrick Glasbergen studeerde Master of Culture and Changes, specialisatie Organisatiepsychologie, NCOI. Werkzaam als hogeschooldocent Recht en Multiproblem aan de Hanzehogeschool Groningen.  

Leo Witte
Titel: drs. Sociologie
Vakgebieden: methodiek materiële hulp-/dienstverlening, schuldhulpverlening, arbeidsre-integratie, welzijnsbeleid / Wmo
Publicaties: artikelen in Schuldsanering, tijdschrift voor Sociaal Juridische Dienstverlening, Sozio. Studieboek Methodisch werken in de materiële hulp- en dienstverlening. Studieboek Zo Werkt het! Begeleidingsmethoden voor jongeren (samen met Rianne van der Weijden). Hoofdstukken in: Samenbouwen, 2.0