Dossier Paritas Passé

De beslagwetgeving is complex, de ongelijkheid in bevoegdheden van schuldeisers zijn groot. Door allerlei bijzondere bevoegdheden duwen crediteuren elkaar steeds vaker opzij en zetten hun bevoegdheden vergaand in om de vordering alsnog te incasseren. Hierdoor komt het bestaan van schuldenaren in gevaar, omdat ze terecht kunnen komen op een besteedbaar bedrag dat lager is dan de beslagvrije voet. Zij hebben geen geld meer om hun vaste lasten te betalen en de dagelijkse boodschappen van te doen.

In dit rapport is beschreven welke gevolgen de incassobevoegdheden hebben op huishoudens met problematische schulden en welke problemen daardoor ontstaan. Oplossingen voor deze problemen zijn in de aanbevelingen opgenomen.

Het rapport heeft grote impact gehad en aanbevelingen zijn overgenomen. Zo is een landelijk beslagregister ingericht en wordt de integrale rijksincassovisie ontwikkeld. Zie hiervoor onderstaande kabinetsreacties en nieuwsberichten.