Lectoraat Schulden en Incasso

Dit lectoraat wil bijdragen aan een effectieve, efficiënte en professionele beroepspraktijk in de schuldhulpverlening en de incasso. Door het uitvoeren van projecten levert het een bijdrage aan het onderwijs van Hogeschool Utrecht via de ontwikkeling van het curriculum, en tevens aan de beroepspraktijk. Het (inhoudelijk) verbinden van de velden van schuldhulpverlening en incasso is het derde doel van dit lectoraat.

Geld

Het werkveld van schuldhulp en incasso worstelt in de dagelijkse praktijk met diverse vragen. Het lectoraat gaat daarmee aan de slag, in opdracht van partijen uit het veld. Daarbij biedt het onderzoeksteam – indien mogelijk - het werkveld ook reflectie op de keuzen die het maakt, en op belangrijke actuele ontwikkelingen.

Bovenstaande ambities wil het lectoraat realiseren binnen drie pijlers: professionalisering, rendement en zorgvuldige regelgeving.

Professionalisering

Bij professionalisering gaat het om de vragen: wat werkt voor welke klant op welke manier, in welke omstandigheden en waarom? Het beantwoorden van die vragen is problematisch, zowel binnen de schuldhulpverlening als binnen incasso. Daarom voert het lectoraat onderzoek uit naar effectieve interventies (wat werkt?) en naar de rol van de professional (wie werkt er?). Op die manier wil het bevorderen dat professionals keuzen maken op basis van (wetenschappelijke) kennis in plaats van op intuïtie.

Rendement

Inzicht in het (economische) rendement van interventies door professionals wordt steeds belangrijker. Om die reden verricht het team studies die het rendement van schuldhulpverlening en incasso inzichtelijk maken. Dit gebeurt in navolging van eerder onderzoek naar het rendement van vroegsignalering (Jungmann e.a. 2011), schuldhulpverlening (Jungmann e.a. 2011) en van vrijwilligersinzet bij schuldhulp (Kruis e.a. 2011).
 

Zorgvuldige regelgeving

Het lectoraat onderzoekt verder binnen welke kaders schuldhulpverlening en incasso wordt uitgevoerd. En hoe werken die uit in de praktijk? Het heeft daarbij specifieke aandacht voor de rol van de privacywetgeving bij onder meer vroegsignalering en de ontwikkeling van (bijzondere) incassobevoegdheden. Ook de (beleids)keuzen van gemeenten en crediteuren worden onder de loep genomen. Dit geldt ook voor de werking van de verschillende wettelijke kaders die relevant zijn voor de uitvoering van schuldhulpverlening en incasso.