Onderzoekslijn Maatschappelijke impact van kunst en creativiteit

In de wereld van kunst en creativiteit is er zich gaandeweg een trend van vermaatschappelijking aan het ontwikkelen. Die trend van vermaatschappelijking bepaalt mede de dynamiek in het brede sociale domein, daar waar sociale, pedagogische en educatieve vraagstukken met het oog op maatschappelijke participatie en stedelijke ontwikkeling aan de orde zijn. Maatschappelijke participatie gaat over het opdoen van sociale contacten, deelname aan het maatschappelijk verkeer, het actief leveren van een bijdrage aan de samenleving en het opdoen van de vaardigheden daartoe. Kunstzinnige en creatieve activiteiten kunnen hierbij van betekenis zijn. Anders gezegd: cultuurparticipatie kan een doel op zich zijn, maar ook een middel voor maatschappelijke participatie. Voor het lectoraat ligt de nadruk op de laatstgenoemde, dat is op het doel aan de sociale en maatschappelijke kant van kunst en creativiteit.

muziek

De leidende kennisvraag van deze onderzoekslijn is:

  • Hoe kunnen kunst en creativiteit, als doel op zich (cultuurparticipatie) en vooral ook als middel,
  • worden ingezet in samenwerking met de mensen (burgers, cliënten) om wie het gaat,
  • door sociale, pedagogische en/of educatieve professionals,
  • in de vorm van activering, ontwikkeling, verbinding en/of preventie,
  • zodat een bijdrage wordt geleverd aan de bevordering van maatschappelijke participatie en sociale stedelijke ontwikkeling in stadsregio Utrecht,
  • gericht op het verbeteren van de kwaliteit van samenleven in de stedelijke omgeving? 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Nico de Vos: nico.devos@hu.nl.