Netwerk

Het lectoraat werkt samen met talloze organisaties, waaronder het Nederlands Centrum voor Sociale Innovatie (NCSI). Het onderzoek van het lectoraat valt onder de koepel van het NCSI. Binnen deze koepel wordt samengewerkt met werkgevers- en werknemersverenigingen, bedrijven en andere instellingen.

Ook wordt samengewerkt met:

Beroepenveldcommissie Leefstijl, Arbeid en Gezondheid (BVCLAG)
EIM
European Agency for Safety and Health at Work, Bilbao
European Foundation for the Improvement of Working and Living Conditions, Dublin
European Network for Workplace Health Promotion (ENWHP)
Kennisnetwerk HRM Grote Bedrijven
Nederlands Kenniscentrum Duurzame Inzetbaarheid (NKDI)
Kennisplatform Sociale Innovatie in het MKB 
Nederlandse Vereniging voor Arbeidsverhoudingen (NVA)
NEN-commissie Managementsysteem voor duurzame inzetbaarheid, vitaliteit en performance
Netwerk van Nederlandse HRM-lectoren
Platform voor HRM-lectoren, Breed Platform Arbeid
Radboud Universiteit, faculteit Managementwetenschappen
Syntens en MKB regio Utrecht
TNO
Ulbo De Sitter Instituut
USBO, Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap van de Universiteit Utrecht
Universitair HRM-netwerk
Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU)