Lectoraat Organiseren van Verandering in het publieke domein

Dit lectoraat heeft de ambitie om organisaties te ondersteunen in het creëren en borgen van inclusief werk voor alle groepen werkenden en voor degenen met een afstand tot de arbeidsmarkt die graag aan het werk willen, met behulp van praktijkgericht onderzoek. Deze ambitie sluit direct aan bij de kernwaarden inclusie en rechtvaardigheid van het Kenniscentrum Sociale Innovatie waar dit lectoraat deel van uitmaakt. De twee centrale thema’s waar het lectoraat onderzoek naar doet zijn: 1) het creëren van betekenisvol werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, oftewel toegang tot inclusief werk en 2) het borgen van betekenisvol werk in veranderende organisaties, oftewel blijvend borgen van inclusief werk. In het eerste thema is ook een onderzoekslijn (inclusief bijzonder lector) rond vluchtelingen en arbeidsmarkt opgenomen.

Recente ontwikkelingen - zoals digitalisering, demografische verschuivingen en robotisering - zijn de wereld van werk momenteel opnieuw aan het vormgeven. Dit brengt kansen met zich mee zoals het ontstaan van nieuwe beroepen. Bovengenoemde ontwikkelingen gaan ook met uidagingen gepaard; de economische zekerheid is afgenomen, met name voor individuen die lager opgeleid zijn en digitale vaardigheden missen. Hierdoor ontstaat er op de arbeidsmarkt een kloof tussen de zogenaamde ‘haves’ en ‘have nots’, die zich de komende tijd naar verwachting zal gaan verdiepen. De scheidslijn tussen deze twee groepen is echter niet hard. Zelfs de hoogopgeleide ‘haves’ van onze arbeidsmarkt gaan gebukt onder toegenomen werkdruk en baan- of werkonzekerheid. Mentale gezondheid blijft bijvoorbeeld een globaal verwaarloosd gezondheidsprobleem, ook al is het cruciaal bij het kunnen behalen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen die door de Verenigde Naties zijn opgesteld. 

Voor het Kenniscentrum Sociale Innovatie waar dit lectoraat onderdeel van uitmaakt, is (toegang tot) inclusief werk een belangrijk thema; het vormt één van de instrumenten om sociale innovatie en inclusie in onze maatschappij te bevorderen en het geeft burgers economische zelfstandigheid. In definities van sociale innovatie op het niveau van arbeidsorganisaties gaat het over de vergroting van de arbeidsproductiviteit en de verbetering van bedrijfsprestaties, in combinatie met een betere psychische en fysieke gezondheid van de medewerkers en meer aandacht voor talentontplooiing.

Wij voegen daar een dimensie aan toe door ook vanuit een maatschappelijke optiek te kijken. We onderzoeken hoe sociale innovatie in organisaties een bijdrage kan leveren aan het oplossen van arbeidsmarktvraagstukken en aan een hogere arbeidsparticipatie als middel voor maatschappelijke integratie. Daarbij komen thema’s aan bod als leeftijdsbewust personeelsbeleid, diversiteitmanagement, gezondheidsbeleid en arbeidsintegratie van werknemers in alle geledingen  van de arbeidsmarkt.

Om dit te kunnen realiseren zullen werkgevers en organisaties nauw betrokken moeten worden; zij zijn onmisbaar bij het creëren en het blijvend borgen van inclusief werk. Leidinggevenden kunnen er bijvoorbeeld via passend HR-beleid en maatwerk voor zorgen dat medewerkers zich op het werk veilig en gewaardeerd voelen. Uiteraard is het hierbij van belang om ook meer organisatie gerelateerde doelen en -uitkomsten niet uit het oog te verliezen. Ook zal het kiezen van een passende veranderkundige aanpak van cruciaal belang blijven om gewenste veranderingen in werkomgevingen op effectieve wijze te implementeren. 

De ambitie van dit lectoraat is, kort samengevat, om aan de hand van praktijkgericht onderzoek met studenten en docenten organisaties te ondersteunen in het creëren en borgen van goed, inclusief werk voor alle groepen werkenden en voor degenen op zoek naar werk. 

Onderzoekslijnen en onderwijs

Het lectoraat richt zich met haar onderzoek op de volgende twee centrale onderzoekslijnen:
Toegang tot inclusief werk
Borgen van inclusief werk

Het lectoraat werkt in de uitvoering van haar praktijkgericht onderzoek nauw samen met studenten en docenten van het Instituut voor Arbeid en Organisatie en het Instituut voor Social Work. En met de resultaten van het onderzoek, werkt het lectoraat mee aan de professionalisering van Human Resource Management studenten en professionals en aan de innovatie van het Human Resource Management onderwijs en de ontwikkeling van nieuwe Master en post-bachelor opleidingen, zoals de Master Community Development.