Informatie voor gemeenten van de Utrechtse jeugdregio’s

De Utrechtse Jeugdregio's in beeld

Een specifiek doel van het lectoraat Jeugd is het bijdragen aan het versterken van de kwaliteit van jeugdhulp in de Utrechtse Jeugdregio's. Dit gebeurt binnen het project 'De Utrechtse Jeugdregio’s in beeld.' Tot 1 september 2020 wordt dit project ondersteund door de Provincie Utrecht.

In het project 'De Utrechtse Jeugdregio's in beeld' werkt het lectoraat aan: 

 • Vraagstukken voor praktijkgericht onderzoek die naar voren gebracht werden in een verkenning bij de gemeenten van de Utrechtse Jeugdregio's
 • Praktijkvoorbeelden die in dezelfde verkenning naar voren gebracht werden
 • Realisatie-indicatoren voor het project zoals vastgelegd door de provincie Utrecht

Vraagstukken voor praktijkgericht onderzoek

In 2017 heeft het lectoraat een verkenning uitgevoerd bij de gemeenten van de Utrechtse Jeugdregio's. De opgehaalde thema's zijn door de gemeenten geprioriteerd. Naar aanleiding hiervan zijn enkele thema's gedefinieerd waarmee het lectoraat samen met gemeenten en andere partners aan de slag is gegaan. Bekijk een overzicht van de projecten op onze homepage. 

In dezelfde verkenning is de gemeenten en regio’s gevraagd voorbeelden aan te bieden van werkwijzen, samenwerkingsverbanden, functies en mogelijkheden waarvan zij ervaren dat ze goed werken. De door gemeenten en regio's voorgedragen praktijkvoorbeelden zijn gebundeld in het boekje 'Transformeren doe je samen – De Utrechtse jeugdregio's in beeld.' Deze publicatie geeft een mooi beeld van een deel van het positieve en innovatieve werk dat in deze transformatiefase binnen de Utrechtse Jeugdregio's verzet wordt.

Realisatie-indicatoren 

De realisatie-indicatoren zoals vastgelegd door de Provincie Utrecht zijn:

 • Wetenschappelijke artikelen in peer reviewed wetenschappelijk tijdschrift (jaarlijks)
 • Artikelen in vakbladen / websites voor professionals (3 per jaar)
 • Lezingen & relevante workshops voor jeugd- en gezinsprofessionals 
 • Periodieke bijeenkomsten voor kennisuitwisseling voor gemeenten
 • Kennisverspreiding onder professionals en gemeenten
 • Aantoonbaar bijdragen aan het actualiseren en innoveren van de opleidingen voor jeugdprofessionals
 • Tijdens de lectoraatsperiode 20 HU-docenten laten participeren in het onderzoek
 • Tijdens de lectoraatsperiode 80 HU-studenten laten participeren in het onderzoek

Activiteiten en netwerk

Het lectoraat Jeugd voert verschillende activiteiten en projecten uit binnen het jeugddomein. Te denken valt aan praktijkgericht onderzoek, het schrijven van artikelen en andere publicaties, bijdragen aan onderwijs- en curriculumontwikkeling van HU-opleidingen en het organiseren van symposia. Hiervoor werkt het lectoraat samen met verschillende partners. Dit zijn onder andere praktijkorganisaties in het jeugddomein, gemeenten, jongeren en opvoeders, onderzoeks- en kennisinstituten, beroepsverenigingen, universiteiten, hogescholen en andere onderwijsinstellingen, maar bijvoorbeeld ook andere lectoraten binnen Hogeschool Utrecht.

Vragen?

Heeft uw gemeente een vraag voor het lectoraat Jeugd? Kunnen wij meehelpen aan uw pilot of project? Zoekt u een samenwerkingspartner in onderzoek op het gebied van jeugd? Laat het ons weten via lectoraatjeugd@hu.nl.