Educatie en training

Professionaliseringstraject ethisch actorschap

In het onderzoeksproject Dilemma’s Doordacht ontwikkelden wij het ijsbergmodel ‘Ethisch Actorschap’. Tijdens workshops en lezingen over dit model, en ook tijdens de ontwikkeling ervan, merkten wij dat professionals dit model behulpzaam en stimulerend voor hun ethisch denken en handelen vonden. Op basis van het model en onze ervaringen hiermee, ontwikkelen we momenteel een professionaliseringstraject waarvan we de impact onderzoeken. Welke veranderingen bemerken deelnemers aan een dergelijk traject in hun ethisch denken en handelen? En zijn deze veranderingen merkbaar in en relevant voor hun dagelijkse werk met cliënten? Ons doel is om (onderdelen van) het professionaliseringstraject uiteindelijk beschikbaar te stellen voor professionals en om deze te vertalen naar het onderwijs voor sociaal werk studenten.

Studiemiddagen; workshops; moreel beraad

Leden van het lectoraat verzorgen vanuit alle programmalijnen veelvuldig studiemiddagen en workshops aan sociale professionals die werkzaam zijn bij diverse organisaties. Het kan daarbij gaan om workshops ‘ethisch actorschap’, waarin deelnemers toelichting krijgen op het concept en zelf reflecteren op hun ethisch actorschap, maar ook worden wij regelmatig gevraagd om moreel beraad te voeren met teams, bijvoorbeeld buurtteams. Wanneer u een workshop of studiemiddag wilt organiseren over een van de thema’s van het lectoraat, wordt u verzocht contact op te nemen met een van de contactpersonen van het lectoraat.  

Onderwijs aan studenten binnen de HU

Alle onderzoekers van het lectoraat zijn betrokken bij het onderwijs van het Instituut Social Work van Hogeschool Utrecht of bij andere instituten, hetzij als ontwikkelaar, hetzij als docent. Op die manier brengen zij de kennis die binnen het onderzoek wordt opgedaan in het onderwijs in, en worden zij daarbij soms expliciet om advies gevraagd. Zo zijn lector Lia van Doorn en onderzoekers Raymond Kloppenburg en Ed de Jonge lid van de Curriculumcommissie Onderwijsinnovatie Social Work, en verricht ook de programmalijn professionalisering expliciet onderzoek ten behoeve van externe en interne professionalisering.

Lector Lia van Doorn is lid van de jury van de jaarlijkse artikelwedstrijd, waaraan vierdejaars studenten van het Instituut Sociaal Werk mee kunnen doen. De artikelwedstrijd is een initiatief van de opleidingen van het Instituut Sociaal Werk en het Kenniscentrum Sociale Innovatie van de HU. ​De winnende artikelen worden ieder jaar gebundeld in een boekje topartikelen.