Lectoraat Dovenstudies

Binnen het Lectoraat Dovenstudies wordt onderzoek gedaan op drie hoofdterreinen:
• dovencultuur
• (didactiek van) Nederlandse Gebarentaal (NGT)
• tolkaspecten

Het lectoraat wil door middel van onderzoek een bijdrage leveren aan de verbetering van de kwaliteit van leven en het toegankelijker maken van onze maatschappij voor iedereen, specifiek voor doven en slechthorenden.

Praktijkgericht

Onderzoek dat door het Lectoraat Dovenstudies wordt verricht heeft een belangrijke link naar de praktijk, zowel de onderwijspraktijk als het werkveld. Het onderzoek moet leiden tot nieuwe inzichten, die op hun beurt weer leiden tot aanpassing van het onderwijs of de rol van gebaren en gebarentaal binnen de maatschappij. Een van de doelen is het ontwikkelen van best practices op het gebied van de communicatie van doven en slechthorenden voor allerlei professionals, in de zorg en in het onderwijs of anderszins. Iedereen kan tenslotte met doofheid of slechthorendheid te maken krijgen.

Gebarentaal

Dovencultuur

Diversiteit is tegenwoordig een ‘hot’ item. Het verrijkt onze samenleving als we zichtbaar maken dat iedereen verschillend is. Dit kan onder andere door middel van onderzoek. De bijdragen die dove mensen en gebarentaal kunnen bieden aan onze maatschappij zijn tot op heden onderbelicht en worden hopelijk zichtbaar gemaakt door middel van informatie over ‘Deaf Gain’.

(Didactiek van) Nederlandse Gebarentaal

De Nederlandse Gebarentaal wordt sinds de jaren ’80 van de vorige eeuw als taal onderzocht en pas sinds eind jaren ’90 onderwezen; er is nog veel onbekend over deze taal en over hoe mensen Nederlandse Gebarentaal leren als eerste, tweede of vreemde taal. De kennis die er wel is moet bijeengebracht worden, zodat een database van best practices ontstaat voor het professionaliseren van opleiders en het werkveld.

Tolkaspecten

Tolken gebarentaal werken meestal simultaan in twee talen; het Nederlands en de NGT, en soms ook in een derde taal, het Engels bijvoorbeeld. Er is in Nederland veel praktijkkennis opgebouwd, maar gestructureerd onderzoek naar zaken die van invloed zijn op het tolkproces is dringend gewenst. De resultaten van dit onderzoek dragen bij aan de beroepspraktijk, aan het professionaliseren van opleiders en aan de theorievorming.

Netwerk

In Nederland werkt het lectoraat samen met de UvA, afdeling Taalwetenschap/Gebarentaalwetenschap. Ook zijn er goede contacten met de Radboud Universiteit Nijmegen, afdelingen Gebarentaal bij Taalwetenschap en Orthopedagogiek. Internationaal zijn er vele contacten, onder andere met België, Duitsland, Engeland, Estland, Ierland, Portugal, de Scandinavische landen, Spanje, Suriname, de VS.

Oud-onderzoekers

Voor het lectoraat Dovenstudies zijn de volgende onderzoekers werkzaam geweest: Annemiek Voor in 't HoltAnnieck van den BroekErika ZeegersHenrieke Kramer, Jan Nijen TwilhaarJanet Ursem, Karin Vinke, Lisanne HoukesLieke KielstraMarieke RensmanMiloe SchoonhovenMiranda DeijnRob de Lange en Willem Terpstra