Spel

Het Lectoraat Spel was actief van januari 2008 tot en met december 2011 op Hogeschool Utrecht. Met dit lectoraat is spel als onderzoeksthema onder de aandacht gebracht in de instituten van Faculteit Educatie. Beoogd werd om bij te dragen aan kennisvergroting over spel door systematisch onderzoek en ontwikkelingswerk. Daarmee werd gewerkt aan de verhoging van de kwaliteit van opleidingen van toekomstige professionals die spel gebruiken als didactisch middel.

Diny van der AalsvoortDe kennisontwikkeling en kenniscirculatie is mede in het kader van partnerschap met scholen en (jeugd-) welzijnsinstellingen vanuit het Kenniscentrum Educatie van Hogeschool Utrecht gestimuleerd door: 

 • informeren van professionals over wetenschappelijk gevalideerde kennis over spel, actieve deelname aan conferenties en het geven van presentaties bij evenementen van Hogeschool Utrecht;
 • bevorderen van een onderzoekshouding bij docenten die Spel in hun onderwijsprogramma hebben door hen actief te betrekken bij het ontwikkelen van onderzoeksvragen die direct verband houden met hun eigen professionele handelen;
 • spel systematisch onderzoeken en de resultaten daarvan vervolgens implementeren in de opleidingen van FE en FMR in verband met het verbeteren van de beroepspraktijk van werkers in onderwijs, welzijn en (jeugd)zorg;
 • bevorderen van deelname aan onderzoek over spel bij studenten van de FE en FMR in het kader van hun Bachelor of Master these;
 • publiceren over uitkomsten van onderzoeksprojecten naar spel en spelen als  in relatie tot opleiding en onderwijs;
 • ingaan op onderzoeksvragen uit de beroepspraktijk van professionals in onderwijs, welzijn en (jeugd)zorg. 

Deze doelen zijn in samenwerking met een interne en een externe kenniskring bereikt. De interne kenniskring bestond uit de onderzoekers Bette Prakke en Floor van Loo alsook de opleiders/ontwikkelaars Lisette Overtoom van Instituut Theo Thijsen, Helga Ravier van Instituut Archimedes, Kobi Wanningen van Seminarium voor Orthopedagogiek, Ilse Moerkerke van Opleiding Onderwijsassistent van ROC Midden-Nederland, Mirella Raijmakers van Scholengroep Dynamiek, en Irene Tammer, managementassistent.

Lectoraatsleden lectoraat Spel

Publicaties 

Over deze activiteiten zijn diverse publicaties verschenen die beschikbaar zijn gekomen via de webpagina van het lectoraat. De belangrijkste publicaties zijn:

 • Van der Aalsvoort, G. M., Prakke, B., König, A., & Goorhuis, B. (2010). Preschool teachers’ and students’ attitudes towards playful preschool activities: a cross-cultural comparisons between Germany and the Netherlands. International Journal of Early Years Education, 18(4), 1-16.
 • Van der Aalsvoort, D., Moerkerke, I., Albers, M., & Pen, W. (2010). Hoe studenten in opleiding tot onderwijsassistent denken over spel van kinderen in het basisonderwijs. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 49, 514-529.
 • Van der Aalsvoort, G. M. (Red.) (2011). Van spelen tot serious gaming: spel en spelen in de pedagogische beroepspraktijk. Leuven: ACCO.
 • Raijmakers, M., & van der Aalsvoort, D. (2011). Leeft spel? Spel leeft! Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 50(6), 299-310.
 • Van Loo, F., & van der Aalsvoort, G. M. (2011). Leerwinst opgevat als het resultaat van effectieve interactiepatronen tijdens de oefenfase van een leertest. Orthopedagogiek: Onderzoek en praktijk, 50, 444-460.