Lectoraat Lesgeven in de Multiculturele School

Het Lectoraat Lesgeven in de multiculturele school houdt zich bezig met docentcompetenties die nodig zijn om te kunnen werken in kleurrijke scholen. Lesgeven in dergelijke scholen vergt van docenten engagement met elke leerling, gevoel voor onderlinge verhoudingen en een groot didactisch repertoire. De leraren scheppen een prettig pedagogisch klimaat, leggen contact met individuele kinderen, geven leerzame taken vorm met een goede balans tussen zelfwerkzaamheid, samenwerkend leren en docentgeleide instructie. Ook wordt taalontwikkeling steeds meer met het hele curriculum verweven. Er is dus veel praktijkkennis opgebouwd. Het lectoraat koppelt de vragen en inzichten van docenten in de praktijk aan bestaande theoretische inzichten. De resultaten worden ingebracht bij opleidingen, het werkveld en in wetenschappelijke kring.

Juf geeft les aan kind

Tegelijkertijd vragen leraren zich af hoe zij in lastige situaties de banden tussen henzelf, leerlingen en ouders kunnen verbeteren, hoe ze kinderen van en met elkaar kunnen laten leren, of hoe ze hun didactische aanpak beter kunnen afstemmen op de uiteenlopende taalvaardigheid. Om antwoord te krijgen op deze vragen hanteert het lectoraat voornamelijk kwalitatief onderzoek. Kijken in klassen als onderdeel van professionalisering met leerkrachten staat centraal.

Bovendien zet het lectoraat ontwikkelingsonderzoek in gang waarbij met leerkrachten nieuwe pedagogisch-didactische benaderingen worden onderzocht. Deze aanpak is vernieuwend en voor de praktijk direct relevant. Het lectoraat hanteert de kwaliteitscriteria die nu gebruikelijk zijn in wetenschappelijk onderzoek binnen de disciplines van taaldidactiek en onderwijskundig onderzoek.

Meer informatie

Contact

Bezoekadres:
Padualaan 97
3584 CH Utrecht

Postadres:
Postbus 14007
3508 SB Utrecht

Contactpersoon: Ellen Enis
Telefoon: 088 - 481 73 73
E-mail: ellen.enis@hu.nl

Lector