Netwerk

Nationaal bestaan er samenwerkingsrelaties verschillende hogescholen, het Christelijk Pedagogisch Studiecentrum, een aantal onderwijsbegeleidingsdiensten, de PO-raad en Projectbureau Kwaliteit, de Stichting Dyslexie Nederland, de Inspectie van het Onderwijs, en de universteiten van Groningen en Nijmegen.

Internationaal zijn er nauwe banden met de collega’s die zich verenigd hebben in de International Conference for School Effectiveness and School Improvement, de International Reading Association, de European Association for Research on Learning and Instruction en de American Educational Research Association.