Didactiek van het Bèta- en Technologieonderwijs

De onderzoeksgroep bèta- en technologiedidactiek van het Kenniscentrum Leren en Innoveren draagt bij aan de ontwikkeling van kennis, onderwijspraktijk en -beleid op het gebied van bèta- en technologieonderwijs. Het werk van de groep richt zich met name op de professionele ontwikkeling van leraren en leraren in opleiding.

De groep bestaat uit onderzoekers, studenten en docenten die betrokken zijn bij diverse onderzoeks- en ontwikkelprojecten al dan niet in samenwerking met andere onderzoeksgroepen (met name de groepen Wiskundedidactiek, Geletterdheid en Beroepsonderwijs).

Actuele onderzoeksthema’s zijn:

  • wetenschap- en technologiedidactiek voor pabo en primair onderwijs;
  • interesseontwikkeling en keuze voor bèta-technische profielen in het vmbo;
  • vakverbinding en interdisciplinariteit in het vo en in de vo-lerarenopleidingen.