Beoordeling in beroepsonderwijs

In de onderzoekswerkplaats 'Beoordelen in beroepsonderwijs' wordt gewerkt aan praktijkvraagstukken rondom beoordeling, bijvoorbeeld als het gaat om toetsprogramma’s in het hoger beroepsonderwijs, het volgen van studentontwikkeling door middel van formatieve toetsing en de samenwerking met de werkplek in toetsing. Ook twee docenten van Hogeschool Utrecht die bezig zijn met een promotieonderzoek bij het lectoraat Beroepsonderwijs participeren in het kader van hun onderzoek in de onderzoekswerkplaats.

Reactie van een deelnemer:

"De onderzoekswerkplaats is voor mij een prettige, rustige en inspirerende plek om met collega’s van andere beroepsopleidingen – mbo en hbo – op ongedwongen wijze ideeën uit te wisselen. Het helpt mij in ieder geval om complexe praktijkvraagstukken en onderzoeken vanuit een ander perspectief te benaderen. Daarnaast is het natuurlijk gewoon ontzettend interessant om te horen hoe andere scholen en onderzoekers omgaan met allerhande vraagstukken omtrent toetsen en beoordelen."

Participanten van de onderzoekswerkplaats Beoordelen in beroepsonderwijs komen van de Hogeschool Utrecht, Hogeschool Windesheim en roc’s. Deelnemers aan de onderzoekswerkplaats zijn:

 • Marlies de Vos, Hogeschool Utrecht, promovenda lectoraat Beroepsonderwijs
 • Wendy Peeters, Hogeschool Utrecht, Instituut voor Communicatie
 • Ellen de Kwant, Hogeschool Utrecht, opleiding Oefentherapie Cesar
 • Marja Langenhuizen, Hogeschool Utrecht, Instituut Social Work
 • Carine Grootenboer, Hogeschool Utrecht, Instituut Social Work
 • Ivo Tiebosch, Hogeschool Utrecht, Instituut Life Sciences and Chemistry
 • Kitty Meijer, Hogeschool Utrecht, Master Fysiotherapie
 • Hetty van Luijk, MBO Utrecht
 • Robin Dessing, Grafisch Lyceum Utrecht
 • Claudy Poppelaars, Summa College
 • Loes Tijmensen, TU Delft

Wat gebeurt er in de onderzoekswerkplaats?

Een voorbeeld: op vrijdag 21 september 2018 hebben we onze praktijkvraagstukken verkend. We hebben gewerkt met de “kaartjesmethodiek” van Lisette Munneke (Van Swet & Munneke, Praktijkgericht onderzoek in het onderwijs, 2017). We hebben zoveel mogelijk oplossingen bedacht voor ons praktijkprobleem om zo – omdenkend – de oorzaken van het probleem te achterhalen.

Onze praktijkproblemen gaan over:

 • De voorspellende waarde van toetsing in de propedeuse
 • Het betrekken van studenten bij formatieve toetsing en het ontwikkelen van leerdoelen en succescriteria
 • Het inzetten van assessment als toetsvorm en de ervaringen van studenten hiermee
 • Meer gebruik maken van formatieve toetsing in het onderwijs (de lessen)
 • Studentervaringen bij programmatisch toetsen
 • De ontwikkeling van en het uitproberen van KIT2.0

De onderzoekswerkplaats wordt vanuit het lectoraat Beroepsonderwijs gecoördineerd door Liesbeth Baartman. Heb je interesse in deelname? Neem dan contact op met Liesbeth.