Onderzoekswerkplaatsen

In 2016 is het lectoraat Beroepsonderwijs gestart met drie onderzoekswerkplaatsen (voorheen academische werkplaatsen). Deze werkplaatsen zijn knooppunten van kennis rond drie thema’s: Uitvoeren beroepsonderwijs, Beoordeling in beroepsonderwijs en Ontwerpen beroepsonderwijs.

In deze werkplaatsen komen de professionele praktijk van mbo/hbo, onderwijs (zoals Masteropleiding Expertdocent Beroepsonderwijs, afstudeerrichting beroepsonderwijs van de lerarenopleidingen en professionaliseringstrajecten voor mbo/hbo-docenten) en onderzoek samen. 

In de werkplaatsen werken docenten/opleiders, masters (in opleiding), studenten van de afstudeerrichting beroepsonderwijs en docent(onderzoekers) samen met de promovendi en onderzoekers van ons lectoraat aan het ontwikkelen van praktijkkennis.

Naast het ontwikkelen van de onderzoekswerkplaats (voorheen academische werkplaats) als ‘communities of practice’ werken we ook toe naar tastbare kennisproducten.

Er zijn drie onderzoekswerkplaatsen:

Begin 2018 heeft onderzoeker Barbara Wijering-van Wijk onderzoek gedaan naar de academische werkplaatsen van het lectoraat Beroepsonderwijs. Hierover is een artikel verschenen op ScienceGuide:

Download het rapport over de academische werkplaatsen: Onderzoeksrapport De academische werkplaatsen van het lectoraat Beroepsonderwijs

In het verlengde van dit onderzoeksrapport hebben we ervoor gekozen om de academische werkplaatsen te hernoemen naar 'onderzoekswerkplaatsen'. Hiermee sluiten we aan bij ontwikkelingen in de beroepsonderwijssector.

Meld je aan voor het nieuwe studiejaar 2019-2020!

Loop jij rond met een vraagstuk in het beroepsonderwijs? Of ben je geïnteresseerd in het onderwerp en zou je hier laagdrempelig, praktijkgericht onderzoek naar willen doen? Meld je aan voor één van de 3 onderzoekswerkplaatsen: Ontwerpen, Uitvoeren of Beoordelen! Kijk in onze wervingsflyer naar de voorwaarden en hoe je je kunt aanmelden.