Master Expertdocent Beroepsonderwijs

Inzichten uit het onderzoeksprogramma van het Lectoraat Beroepsonderwijs worden ingezet voor de professionalisering van docenten in het beroepsonderwijs en vormen onder andere de basis voor de nieuwe masteropleiding Expertdocent Beroepsonderwijs. Deze hbo-master is een gezamenlijk initiatief van Windesheim en Hogeschool Utrecht (HU), met als doel de kwaliteit van het beroepsonderwijs te versterken. Het is de eerste educatieve master in Nederland die zich specifiek richt op docenten van beroepsgerichte vakken in het (v)mbo en hbo.

In de masteropleiding Expertdocent Beroepsonderwijs bundelen Windesheim en de HU hun expertise op het terrein van het opleiden van beroepsbeoefenaars. Met de ontwikkeling van deze nieuwe master geven beide onderwijsinstellingen samen vorm aan hun maatschappelijke opdracht om een impuls te geven aan de kwalitatieve verbetering, vernieuwing en verandering van de educatieve sector en het beroep van leraar. Daarnaast haken zij in op de behoefte aan meer docenten met een masterkwalificatie in het beroepsonderwijs.

Op de website van Windesheim is uitgebreide informatie over de opleiding te vinden.

Onderdelen van de Master Expertdocent Beroepsonderwijs als losse mastermodules volgen

Enkele onderwijseenheden van de Master Expertdocent Beroepsonderwijs zijn ook als losse mastermodules te volgen. De mastermodule 'Perspectieven op beroepsonderwijs' (10 ECTS credits) is interessant voor hbo- en (v)mbo-docenten, maar ook voor onderwijskundigen die zich willen verdiepen in actuele kennis uit de onderwijswetenschappen en meer willen weten over de verhouding tussen onderwijs en arbeidsmarkt/beroepsprakijk. De module wordt aangeboden in het tweede semester en start eind januari 2016. Lees meer over de mastermodule Perspectieven op beroepsonderwijs.

@MEBwindesheimHU

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten