Rubriek mbo docenten presenteren onderzoek in vakblad Profiel

Mbo-docenten presenteren resultaten uit onderzoek in vakblad Profiel.

De kwaliteit van de opleider is essentieel voor de kwaliteit van een beroepsopleiding. In het middelbaar beroepsonderwijs zijn de docent in school en de praktijkopleider op de werkplek de belangrijkste begeleiders van de studenten die een beroepsopleiding volgen. Er is de laatste jaren veel aandacht voor de noodzaak van blijvende professionalisering van opleiders om hun taak op niveau te kunnen blijven uitvoeren. En veel opleiders zijn zelf de eersten om dat te beamen.

In deze rubriek laten we uit het hele land docenten aan het woord die in het kader van de ontwikkeling van hun persoonlijke professionaliteit een masteropleiding volgen en als onderdeel daarvan onderzoek doen. Onderzoek is bij uitstek een middel om vraagstukken in de eigen onderzoekspraktijk eens van een andere kant te bekijken of beter te onderbouwen. De auteurs geven een impressie van hun onderzoeksresultaten en laten zo tegelijkertijd zien welke prangende vragen er leven onder mbo-docenten.

De landelijke selectie van onderzoekers voor deze rubriek staat onder supervisie van Elly de Bruijn, lector Beroepsonderwijs, Hogeschool Utrecht en bijzonder hoogleraar Pedagogisch-didactische vormgeving van beroepsonderwijs, volwasseneneducatie en levenslang leren, Universiteit Utrecht. Zij begeleidt hen bij het schrijven. De eindredactie berust bij het vakblad Profiel.

Zie ook: www.profielactueel.nl

Bijdragen

@LectBeroepsondw