Flipping het onderzoek

Flipping the classroom? Het lectoraat Beroepsonderwijs flipped het onderzoek!

De afgelopen tijd is flipping the classroom een ware hype geworden in het onderwijs. Wat doe je als je je classroom flipt? Dan vervang je de klassikale kennisoverdracht door video en gebruik je de face-to-face tijd om interactief de diepte in te gaan. Het lectoraat Beroepsonderwijs gaat mee in deze trend en flipped het onderzoek.

Videoreeks Hoogleraren beroepsonderwijs

Voor de Master Expertdocent Beroepsonderwijs (MEB) is een reeks video’s van hoogleraren opgenomen rond het thema beroepsonderwijs. Deze video’s maken onderdeel uit van het blended onderwijs (mix van face to face, werkplekleren en zelfstandig ondersteund met ICT) van de MEB-studenten. Deze video’s zijn ook hier te bekijken. Bij iedere video hoort een publicatie. De referentie naar deze publicatie staat erbij.

Prof. dr. Marc van der Meer

Er zijn twee video’s te bekijken: een video-college en een video-interview
Bij deze video’s horen twee publicaties:
Naar een verbindende leerarchitectuur in het (beroeps)onderwijs. Strategische verkenning van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt.
Toerusting over de levensloop: naar een verbindende leerarchitectuur in het (beroeps)onderwijs.

Prof. dr. Loek Nieuwenhuis

Video over Leren voor een beroep: vraagstukken van kwalificering, vormgeving en kwaliteit.
De publicatie die bij deze video hoort is: De creatie van publieke waarde in het middelbaar beroepsonderwijs PROO Review studie.

Prof. dr. Martin Mulder

Bekijk de video over Competenties.
De publicatie die bij deze video hoort is een boekhoofdstuk voor een boek, met als titel: Mulder, M. (2014). Conceptions of Professional Competence. In: S. Billett, C. Harteis, H. Gruber (Eds). International Handbook of Research in Professional and Practice-based Learning. Dordrecht: Springer. pp. 107-137.

Prof. dr. Elly de Bruijn

Bekijk de video over Leren voor een beroep.
De publicatie die bij deze video hoort is een boekhoofdstuk voor een boek dat gaat uitkomen, met als titel: ‘Leren voor een beroep: vraagstukken van richten, inrichten en verrichten van publiek beroepsonderwijs in Nederland en Vlaanderen’.

 

Videoreeks onderzoekers Lectoraat Beroepsonderwijs

Van eind 2014 tot het jubileum in 2015 is er maandelijks een filmpje uitgekomen waarin een onderzoeker van het lectoraat Beroepsonderwijs vertelt over een recente publicatie. Je kunt ook de publicatie lezen, de referentie staat erbij.

Video lector/hoogleraar Elly de Bruijn

Video met daarin aandacht voor 8 jaar Lectoraat Beroepsonderwijs (Hogeschool Utrecht) en 10 jaar Leerstoel Beroepsonderwijs (Universiteit Utrecht). Dit was het openingsfilmpje tijdens de interactieve bijeenkomst van 19 februari:

Video Monique van de Laarschot: Docent beroepsonderwijs

Bekijk de video.

Lees meer over het onderzoek.


Video Arthur Bakker: Boundary crossing

Bekijk de video.

Lees meer over het onderzoek.


Video Ilya Zitter: Het ontwerpen van beroepsgerichte leeromgevingen

Bekijk de video.

Lees meer over het onderzoek.


Video Remco Coppoolse: Grootschalige onderwijsverandering: Verschuivende ‘frames’ en sociale interactie. Een enkelvoudige casestudie

Bekijk de video.

Lees meer over het onderzoek.
En bekijk de animatie waarin de reactiepatronen van docenten worden uiteengezet wanneer zij worden geconfronteerd met een top-down onderwijsinnovatie en tot welke aandachtspunten dat leidt voor vormgevers en leiders van onderwijsinnovatie.


Video Anne Khaled: Innovations in hands-on simulations for competence development

Bekijk de video.

Lees meer over het onderzoek.


Video Liesbeth Baartman: Kwaliteit van toetsprogramma's

Bekijk de video.

Lees meer over het onderzoek.


Video Liesbeth Baartman: Transfer, transitions and transformations of learning

Bekijk de video.


Video Caroline van Leeuwen: Het Droste Effect! Als docent onderzoek doen naar studenten die onderzoek doen

Leeuwen, van C. (2014). Rapportage ‘Onderzoek naar leren en begeleiden in het beroepsonderwijs: verbinding tussen schoolvak en beroep’. Eindverslag, samenvatting. Bachelorstudenten van Instituut Archimedes doen onderzoek in studiejaren 2011-2012, 2012-2013 en 2013-2014. Utrecht: Hogeschool Utrecht (intern rapport).

Bekijk de video.

Lees meer over het onderzoek of download direct de rapportage.


Video Elly de Bruijn: Het profiel van de opleider mbo en hbo

Bekijk de video.

Lees meer over het lectoraat.

 

Onderzoeksprojecten (tevens) in het kader van de UU-leerstoel "Pedagogisch-didactische vormgeving van beroepsonderwijs, volwasseneneducatie en levenslang leren":

Video Nienke Bijlsma: De ontwikkeling van beroepskennis van mbo-studenten

Bekijk de video.

Lees meer over het onderzoek.


Video Sue Ashley: Enhancing conceptual understanding in international business students

Bekijk de video.

Lees meer over het onderzoek.
Read more about the researchproject.


Video Wenja Heusdens: Aha, now I get it!

‘Aha, now I get it!’ Capturing students’ learning processes during knowledge development in senior secondary vocational education. Wenja Heusdens, Liesbeth Baartman, Arthur Bakker & Elly de Bruijn. Paper Symposium ‘Boundary crossing in vocational education’, SIG14 EARLI, Oslo (2014).

Bekijk de video.

Download hier de presentatie.


Video Harmen Schaap: De ontwikkeling van persoonlijke werktheorieën

Bekijk de video.

Lees meer over het onderzoek.


Video Arthur Bakker: Meten en conceptualiseren van professionele kennis

Bekijk de video.

@LectBeroepsondw