Broodje onderzoek 2014-2016

Iedereen die werkzaam is of studeert in het beroepsonderwijs kan wat oppikken van Broodje Onderzoek: wat betekent praktijkgericht onderzoek voor jouw werk of opleiding? Maak op een laagdrempelige manier kennis met het werk van onze onderzoekers en ga met ons in gesprek!

Wat heeft er zoal op het menu gestaan?

In 2015-2016 is Broodje onderzoek maandelijks samen georganiseerd met Lectoraat Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek. Hieronder de onderwerpen die tijdens de lunch zijn langsgekomen:

Maart 2016: Praktijkgericht onderzoek is mensenwerk

René Butter is naast methodoloog ook assessmentpsycholoog en coach, onder andere voor HR adviesbureau GITP. Hij heeft het Zelfassessment Praktijkgerichte Onderzoeksvaardigheden ontwikkeld om hbo-docenten een beter beeld van hun onderzoekvaardigheden te geven, zodat ze zich gericht kunnen ontwikkelen en meer zicht krijgen op hun toegevoegde waarde in onderzoeksteams. Het Zelfassessment-instrument is voor iedereen toegankelijk.

Februari 2016: Broodje Boek! Tussen opleiding en beroepspraktijk. Het potentieel van boundary crossing

Vanuit het Lectoraat Beroepsonderwijs is een boek uitgebracht onder redactie van Arthur Bakker, Ilya Zitter, Simon Beausaert en Elly de Bruijn. Tijdens dit broodje onderzoek vertelt Ilya Zitter over hoe het boek tot stand is gekomen en wie er aan heeft meegewerkt.

Januari 2016: Kenniscentra in het hbo leveren met praktijkgericht onderzoek in de driehoek (beroeps)praktijk, onderwijs en kennis een belangrijke bijdrage aan een solide basis voor sociaal werk

Over hoe dit onderzoek moet plaatsvinden en tot wat voor soort informatie het moet leiden, zijn de opvattingen verdeeld. Twee belangrijke uitdagingen bij het uitvoeren van onderzoek met bruikbare uitkomsten en de gewenste bewijskracht voor sociaal werk zijn: de methodologische grondigheid van het onderzoek en de praktische relevantie van dat onderzoek.

Martine Ganzevles start met een promotieonderzoek naar passende onderzoeksmethodologie. Gezocht wordt naar strategieën die zowel investeren in kennisontwikkeling als in praktijkontwikkeling, strategieën die een brug weten te slaan tussen wetenschap en praktijk. Ook de motieven van onderzoekers voor de keuze van een bepaalde methode worden onderzocht.

November 2015: Hoe trigger je studenten beroepsmatig te redeneren?

Het bereiden van een broodje eiersalade lijkt een simpele handeling, maar voor een kok in opleiding wordt hierbij een beroep gedaan op verschillende soorten kennis. Denk bijvoorbeeld aan regels voor inkoop, verkoop, smaak, presentatie, hygiëne enzovoorts.

Beroepsbeoefenaars worden in hun werk voortdurend geconfronteerd met het maken van beslissingen. Aan veel van deze vaak praktisch gerichte beslissingen ligt bepaalde kennis ten grondslag. In mijn onderzoek ben ik op zoek gegaan naar hoe studenten kennis toepassen en hoe zij van hun ervaringen leren (het proces van het contextualiseren van beroepskennis).

Onder het genot van een broodje eiersalade, bespreekt Wenja Heusdens graag met jullie welke methoden ze heeft gebruikt om studenten te stimuleren ‘beroepsmatig te redeneren’. 

Oktober 2015: Student onzeker in onderzoek

Elke student die onderzoek doet heeft ermee te maken: onzekerheid! Maar dat is ook goed, want daarmee kom je in actie. Maar om met die onzekerheid om te kunnen gaan is voldoende veiligheid nodig. Ga in gesprek met Stijn Bollinger, onderzoeker naar ‘veilige onzekerheid in onderzoek’ bij het Lectoraat Methodologie voor Praktijkgericht Onderzoek, en andere collega’s over wat die ‘veilige onzekerheid’ kan zijn.

September 2015: Ik wil graag onderzoeker worden bij de HU. Hoe werkt dat eigenlijk?

Te gast dit keer twee aspirant promovendi: Nienke Zijlstra en Erica Bouw. Zij zitten beiden midden in het voorbereidende traject om promotieonderzoek te kunnen gaan doen bij het Lectoraat Beroepsonderwijs. Je kunt hen alles vragen over hoe het is om onderzoek in de context van de HU te gaan doen.

 

In 2014-2015 is Broodje onderzoek maandelijks samen georganiseerd met Lectoraat Normatieve Professionalisering. Hieronder een aantal van de de onderwerpen die tijdens de lunch zijn langsgekomen:

Mei 2015: Als leerlingen de taal van het vak kunnen gebruiken, worden ze daar beter van. Hoe kunnen hun leraren daarbij helpen? En hoe kunnen wij leraren daarvoor opleiden?

Dit keer hebben we Gerald van Dijk te gast. Het thema van zijn onderzoek is: ‘Taalontwikkelend natuurkunde-  scheikunde-  en techniekonderwijs: Een ontwerp voor het opleiden van leraren’.  Zijn promotoren en dagelijks begeleider zijn Harrie Eijkelhof (didactiek van natuurwetenschappen), Wilmad Kuiper (curriculumstudies) en Maaike Hajer (toegepaste taalwetenschappen/taalgericht vakonderwijs).

April 2015: 'Zelfregulerend leren in praktijksimulaties; is dat mogelijk?'

Dit keer staat het onderzoek van Anne Khaled centraal. Voor haar promotieonderzoek heeft Anne Khaled acht praktijksimulaties in het mbo en hbo intensief geobserveerd en heeft ze gekeken of docenten zelfregulerend leren stimuleerden en of studenten zelfregulerende vaardigheden gebruikten.

December 2014: Hoe vertel je oma wat cerebrale parese is? Hoe CIOS-studenten betekenis en zin geven aan beroepskennis

Dit keer staat het onderzoek van Nienke Bijlsma centraal.

November 2014: Onderzoekend vermogen: terug naar het leren van een vak.

Dit keer staat het onderzoek van Lisette Munneke centraal. Lisette is verbonden aan het Lectoraat Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek.

September 2014: Het Droste Effect! Als docent onderzoek doen naar studenten die onderzoek doen

Als lerarenopleider heeft Caroline van Leeuwen vanuit het Lectoraat Beroepsonderwijs onderzoek gedaan naar studenten van de lerarenopleiding die onderzoek doen over het verbinden van hun schoolvak aan toekomstige beroepen van leerlingen.

Mei 2014 Beroep en Onderwijs: Gezellig samenwonen of latrelatie?

Dit keer staat het onderzoek naar het ontwerpen van beroepsgerichte leeromgevingen centraal. Dit zijn leeromgevingen met vormen van cocreatie tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven waarin schools leren en werkplekleren worden verweven.

April 2014: 'Alles wat je wilde weten over normatieve professionalisering (maar niet durfde te vragen)'

Het Lectoraat Normatieve Professionalisering bestaat sinds oktober 2012, maar is misschien nog niet bij iedereen bekend. De vraag is: wat is normatieve professionalisering nu precies en wat kun je ermee? Hartger Wassink (associate lector) gaat met de deelnemers in gesprek over het onderzoek dat in het lectoraat wordt uitgevoerd en over de verbinding met de praktijk van docenten op de Faculteit Educatie van Hogeschool Utrecht rondom de onderwijsprofessional en het beroep.

Maart 2014: Help, de zalm is bedorven. Wat nu…?

Hoe passen mbo-studenten theorie toe in de praktijk en hoe leren zij van hun werkervaringen?
In dit Broodje onderzoek staat het promotieonderzoek van Wenja Heusdens centraal: ‘Het begrijpen van leerprocessen in beroepsonderwijs: leeractiviteiten en leeruitkomsten van studenten en begeleidingsstrategieën van docenten’.

@LectBeroepsondw