Onderzoekslijnen

Het lectoraat zal drie lijnen van onderzoek bevatten, die samenvallen met de drie vereisten voor transitie: mensen moeten het willen, kunnen en doen. Het gaat dus om motivatie en gedrag, maakbaarheid en opschaalbaarheid.

  • Motivatie en gedrag: er is een intrinsieke vraag of motivatie bij de gebruiker. Hoe kunnen we deze intrinsieke motivatie omzetten in ‘professioneel’ opdrachtgeverschap en/of structureel energiebewust gedrag? Hierbij spelen onder meer de relatie met functioneel gebruik, handelingsruimte, maar ook esthetiek/schoonheid en eigenaarschap een rol. Interactie vindt dan ook plaats met onderzoek elders binnen de HU op het gebied van co-creatie, sociale innovatie en gaming.
     
  • Maakbare gebouw- en gebiedsystemen: wat maakt een combinatie van bouwtechnische, installatietechnische en elektrotechnische componenten tot een goed werkend, energieneutraal gebouw of gebied? Welke technieken zorgen in hun combinatie tot de uiteindelijk gewenste functionele prestaties op het gebied van energie, bouwfysica, onderhoud en economie? En hoe zorgen we dat de theoretische prestaties van dergelijke systemen ook daadwerkelijk behaald worden in de praktijk?
     
  • Opschaalbaarheid: welke systemen laten zich goed opschalen bij uitrol van gebouw naar stad of gebied en zelfs bij landelijke implementatie? Welke (nieuwe) belemmeringen moeten daarvoor verdwijnen en wat betekent dit voor de techniek, maar ook voor de (rol van de) actoren in de praktijk?