Lectoraat Innovatie van Beweegzorg

Beweegzorg is in beweging. De doelgroep wordt ouder en neemt in omvang toe, maar de middelen worden schaarser. De beroepspraktijk zoekt naar nieuwe organisatievormen om goede zorg te kunnen blijven aanbieden. De praktijkgerichte onderzoeken van het lectoraat ‘Innovatie van beweegzorg’ lopen voorop in deze zoektocht. De drie pijlers van het lectoraat richten zich op (1) het vergroten van de fysieke zelfredzaamheid rondom ziekenhuisopnames, (2) op innovaties in de organisatie van beweegzorgtrajecten en (3) op de integratie van technologie in de beweegzorg. Al het onderzoek draagt bij aan het bevorderen van iemands’ functioneren in het dagelijks leven. Wat is er mooier dan streven naar een situatie waarin mensen zoveel mogelijk het leven kunnen leiden dat ze willen leiden?

Lectoraat Innovatie van beweegzorgFysieke zelfredzaamheid rondom ziekenhuisopnames

Een patiënt ‘ligt’ in het ziekenhuis. We zeggen het niet alleen makkelijk, het is ook de dagelijkse praktijk. Patiënten weten ook niet beter en komen met een tas schone pyjama’s naar het ziekenhuis voor een verblijf op bed. Veel liggen is echter schadelijk voor de patiënt, met name voor oudere patiënten. De combinatie van ziekte, de medische behandeling (bijv. een operatie) en een laag activiteitenniveau geven dat patiënten in korte tijd (dagen) fors inleveren op hun fysieke conditie om er vervolgens maanden over te doen om hiervan te herstellen. En het herstel is zelden volledig. Bij oudere patiënten kan het (blijvende) verlies van de fysieke fitheid leiden tot moeite met de dagelijkse activiteiten die nodig zijn om zelfredzaam te kunnen zijn. Van de patiënten ouder dan 70 jaar krijgt 30% hiermee te maken. De literatuur beschrijft het functieverlies als iatrogene aandoening (d.w.z. een aandoening of bijwerking ten gevolge van een behandeling in het ziekenhuis) die voor een groot gedeelte is te vermijden. Het lectoraat ziet het als haar taak bij te dragen aan de preventie van deze vermijdbare aandoening. Dit bestrijkt een breed gebied dat gaat over ziekenhuiscultuur en gedragsverandering bij zowel patiënt als zorgverlener. Op dit gebied willen we interventies ontwikkelen en deze implementeren in de zorg, zowel tijdens de ziekenhuisopname als in de periode daarvoor (bij electieve opnames) en na ontslag. Hiermee hopen we te bereiken dat oudere patiënten niet alleen medisch goed uit het ziekenhuis komen, maar ook dat hun zelfredzaamheid blijft behouden of verbetert.

Innovaties in de organisatie van beweegzorg

In 2030 zal de helft van alle 65-plussers beperkt worden in zijn of haar lichamelijk functioneren en niet meer het leven kunnen leiden wat ze zouden willen leiden. In veel gevallen gaat het hierbij om beperkingen in het bewegend functioneren, zoals problemen met traplopen, wandelen of fietsen. Beperkingen in het lichamelijk functioneren kunnen een bedreiging vormen voor de zelfredzaamheid van mensen. Het is een uitdaging voor beweegprofessionals om samen met mensen met (potentiele) beperkingen in het fysiek functioneren te zoeken naar mogelijkheden om beperkingen te voorkomen, te verminderen of te stabiliseren. Allereerst is het hiervoor nodig te weten wie de potentiele doelgroep voor beweegprofessionals is en welke ondersteuning deze groep graag zou ontvangen. Daarom gaan we samen met andere lectoraten van de Hogeschool Utrecht de Utrechtse wijken in om via een wijkscan in beeld te krijgen hoe het met de zelfredzaamheid van bewoners gesteld is. Het lectoraat Innovatie van beweegzorg zoomt in op het bewegend functioneren. 

Technologie in de beweegzorg

Binnen deze pijler wordt bekeken op welke manier inzet van technologie binnen de beweegzorg bruikbaar en van meerwaarde is om patiënten te ondersteunen in het verbeteren van hun fysiek functioneren en fysieke zelfredzaamheid. Onderzoek richt zich op de meerwaarde van het integreren van online oefenprogramma’s in de oefentherapie en het integreren van accelerometers of vergelijkbare instrumenten in de zorg. Daarnaast zal het lectoraat ook onderzoek doen naar mogelijke substitutie van een deel van de face-to-face beweegzorg door technologie. Centraal hierbij is de vraag welke zorg voor welke patiënten op welk moment het meest passen en (kosten)effectief is om het functioneren en de fysieke zelfredzaamheid te verbeteren of ondersteunen.

Volg de ontwikkelingen van het lectoraat Innovatie van beweegzorg op Twitter via @HU_Beweegzorg.

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten