Lectoraat Innovatie van Zorgprocessen in de Farmacie

Om gezondheidszorg effectiever en efficiënter te maken, is innovatie nodig. Hoe kunnen farmaceutische vernieuwingen bij de zorgverleners en bij de patiënt terechtkomen? En welke rol heeft de farmakundige daarin? Daarnaar doet het Lectoraat Innovatie van Zorgprocessen in de Farmacie onderzoek.

Farmaceutische innovaties

Farmaceutische innovaties vormen een breed vakgebied. Denk bijvoorbeeld aan een nieuw geneesmiddel of aan een nieuwe richtlijn voor huisartsen, waarin staat welke medicatie ze moeten voorschrijven bij een bepaalde aandoening.

Disseminatie

Vaak heeft een farmaceutische innovatie niet het beoogde effect. Bijvoorbeeld wanneer een nieuw geneesmiddel is ontwikkeld, dat de patiënt niet volgens de voorschriften inneemt. Of wanneer het geneesmiddel die patiënt niet eens bereikt omdat zijn arts het niet voorschrijft. Dat nieuwe geneesmiddel leidt in deze gevallen niet tot het gewenste resultaat voor de patiënt. Het lectoraat onderzoekt hoe de farmaceutische gezondheidszorg haar innovaties het best kan verspreiden (dissemineren), zodat de patiënt er wel voordeel van heeft. De onderzoekers beantwoorden vragen als: welke invloed heeft internet op de keuzes die zorgverleners en patiënten maken? Of: hoe kunnen apothekers de therapietrouw van een patiënt vergroten en wat levert dat op?

Onderzoekslijnen

Het onderzoek van het lectoraat verloopt langs vier lijnen:

 1. Farmaceutische zelfredzaamheid (participatie) van de patiënt, in het bijzonder gericht op:
  • Medicamenteuze therapietrouw
  • Vermindering van het gebruik van medicatie
  • Veilig gebruik van medicatie
 2. Taakherschikking binnen de farmaceutische en huid-therapeutische zorg
 3. Communicatieprocessen binnen de (farmaceutische) gezondheidszorg
 4. Evidentie van huid-therapeutische interventies

Aanbevelingen voor de beroepspraktijk

Het lectoraat vertaalt zijn kennis naar richtlijnen en aanbevelingen voor professionals in de farmaceutische zorg en dienstverlening. En naar onderwijs binnen de opleiding Farmakunde. Vaak leiden de inzichten van het lectoraat tot:

 • taakherschikking – nieuwe zorgrollen voor apothekers en farmakundigen;
 • vraagsturing – nieuwe rollen voor de patiënt betreffende het management van zijn ziekte en medicatie;
 • dialoogsturing – verbeterde communicatie tussen patiënten en zorgverleners, wat leidt tot beter geneesmiddelgebruik.

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten