Lectoraat Chronisch Zieken

Mensen worden steeds ouder en ouderen hebben vaker meerdere chronische aandoeningen. Hoe kan de zorg eraan bijdragen dat deze ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven? Dat onderzoekt het Lectoraat Chronisch zieken.

Ouderen

Het onderzoek van het Lectoraat Chronisch zieken concentreert zich op ouderen met meerdere chronische aandoeningen (ook bekend als multimorbiditeit). Daarbij richt het lectoraat zich voornamelijk op ouderen die thuis wonen en op ouderen die in ziekenhuizen worden opgenomen. Welke risico’s lopen zij? Hoe signaleer je in een vroeg stadium dat er iets niet goed gaat? Welke preventieve interventies kunnen problemen voorkomen? Op dit soort vragen zoekt het lectoraat praktijkgerichte antwoorden. Het lectoraat werkt hierbij vijf onderzoekslijnen uit:

  1. preventie van functieverlies
  2. revalidatie na een beroerte
  3. preventie van complicaties die gerelateerd zijn aan medicatie
  4. optimaliseren van zelfmanagement
  5. beroepshouding/leiderschap

Samenwerking

Het lectoraat voert vrijwel al het onderzoek uit in een gezamenlijke onderzoeksgroep van Hogeschool Utrecht en Universiteit Utrecht (Verplegingswetenschap). Daarnaast werkt het lectoraat nauw samen met het praktijkveld en het onderwijs. Op deze manier verspreidt het lectoraat haar kennis.

Download

Handreiking voor praktijkopleiders in het ziekenhuis.

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten