Onderzoekslijn Cross Channel Strategy

Door de rap toenemende en veranderende rol van internet is het gebruik van het online kanaal inmiddels vanzelfsprekend geworden en de keuze aan online kanalen zeer divers.

Hiermee zijn de keuzemogelijkheden voor consumenten vergroot, het kanaalgebruik meer divers en intensiever geworden, is de kanaalvoorkeur voortdurend aan het veranderen en hebben consumenten meer controle gekregen over het proces van oriëntatie en aanschaf van goederen en diensten. Bedrijven zijn zich steeds meer bewust geworden van nut en noodzaak van een goede multichannel strategie met als uitgangspunt dat succesvolle marketing programma’s staan of vallen met de juiste mix van kanalen en interacties. Kenmerkend voor deze tijd is dat de verschillende kanalen via welke het contact met (potentiele) klanten verloopt (aankoop en gebruik van producten en diensten, communicatie via advertising of word-of-mouth en serviceverlening) veel meer met elkaar verweven zijn. Konden marketing en communicatie vroeger nog wel als losstaande disciplines worden beschouwd, dit is in het licht van de huidige ontwikkelingen nauwelijks nog het geval. De verwevenheid van de vakgebieden is geïllustreerd in Fig. 1.

 
Fig 1. Marketingcommunicatie: de grote overlap tussen Marketing en Communicatie-disciplines

Contact

Bezoekadres:
Heidelberglaan 15
3584 CS Utrecht

Postadres:
Postbus 85029
3508 AA Utrecht

Telefoon:  088 -481 3624
E-mail: kcs@hu.nl