Onderzoekslijn Brand Designing

Ondernemerschap in deze tijd vraagt om samenwerking.

Coöperatie- en clustervorming, keteninnovatie, netwerkorganisaties, crowd-funding en open innovatie: voorbeelden van samenwerkingsvormen waartoe ondernemers zich in toenemende mate zullen moeten wenden om innovatief te zijn. En waar de verbindende en sturende rol van de organisatie afneemt, zal het merk die overnemen. Maar tegelijkertijd is het lastig een succesvolle merkstrategie te ontwikkelen in een diffuus speelveld van meerdere stakeholders en diverse belangen. Ons onderzoek richt zich op de bijdrage van het merk en het merkdenken aan die samenwerking en innovatie.

  • Toepassingsgebieden: Regionale clusters van MKB-bedrijven, zorgsector
  • Key words: Place marketing, cluster branding, branding in de zorg, 
  • Merkpersoonlijkheid

Contact

Bezoekadres:
Heidelberglaan 15
3584 CS Utrecht

Postadres:
Postbus 85029
3508 AA Utrecht

Telefoon:  088 -481 3624
E-mail: kcs@hu.nl