Lectoraat Kwaliteitsjournalistiek in Digitale Transitie

Het lectoraat Kwaliteitsjournalistiek in Digitale Transitie (JournalismLab) onderzoekt kwaliteitsjournalistiek in de context van de digitale wereld.

JournalismLab pakt onderzoeksprojecten op waarbij de digitale transitie van de journalistiek wordt bekeken. Hierbij kijken we specifiek naar de wederkerigheid tussen drie journalistieke processen: productie, inhoud en effect. Dit doen we via een zogenoemde practice-theory benadering. In een dergelijke benadering worden journalistieke processen onderzocht vanuit de praktische activiteiten van alle betrokkenen.

 

Dit doet JournalismLab binnen twee onderzoekslijnen: Digitale verhaalvormen en Research in digitale context. Deze lijnen lopen parallel aan wat de essentie is van de journalistiek: goede verhalen vertellen op basis van betrouwbare informatie.

 

Onderzoekslijnen

Digitale verhaalvormen:

Technologische ontwikkelingen hebben mogelijkheden gecreëerd om op diverse manieren verhalen te maken. Het lectoraat onderzoekt hoe journalistieke organisaties nieuwe vormen van onafhankelijke storytelling ontdekken en welke spanning deze vernieuwing met zich meebrengt voor de maatschappelijke en economische positie van het vak.  

 

Research in digitale context:

De manier waarop journalisten tot hun bronnen komen was ooit een vanzelfsprekende routine. De onlinewereld biedt echter een overvloed aan informatie, tegelijkertijd wordt het steeds moeilijker om uit het enorme aanbod relevante, betrouwbare informatie dan wel bronnen te selecteren en deze vervolgens te verifiëren. In tijden van fake news en post-truth is het meer dan ooit van belang om na te gaan hoe journalisten aan hun informatie komen: hoe zoeken, selecteren en verifiëren ze?