Onderzoekslijn Ondernemen in de zorg

Onderzoekslijn Ondernemen in de zorg

Op een economische manier kijken naar de zorg is iets van de laatste jaren.  Nog niet zo lang geleden was praten over geld in de zorg min of meer taboe.  Zorg ging immers over mensen,  over patiënten . Die opvatting is de laatste jaren veranderd, meer en meer is het besef doorgedrongen dat zorg geld kost en dat door demografische ontwikkelingen de zorg ‘onbetaalbaar’ dreigt te worden. Daarnaast groeit ook het besef dat vragen naar goede zorg niet alleen een zorginhoudelijke vraag is, maar ook een economische. “Krijgt de Nederlandse burger (altijd premiebetaler en soms ook patiënt)  wel waar voor zijn geld?” en is het economisch niet voordeliger om te zorgen dat mensen niet ziek worden  in plaats van ze te gaan behandelen als ze ziek zijn? Met deze laatste vraag komt ook gezondheid in beeld en ook daarover kan allerlei economisch gezegd worden. Hiermee is de benaming van de onderzoekslijn “economie, gezondheid en zorg” verklaard.

De onderzoekslijn Economie, gezondheid en zorg richt zich dan ook op onderzoeksvragen zoals: wat is de economische invloed van de verschillende bekostigingssystemen in de zorg? En het (ondersteunen van ondernemers in) het inzichtelijk maken in de financieel economisch aspecten aangaande gezondheid en zorg. Concreet wordt momenteel onderzoek uitgevoerd naar de rol & bijdrage van toepassing van moderne management accounting systemen in de strategische bedrijfsvoering van zorginstellingen. Ook wordt in deze onderzoekslijn samengewerkt met het Lectoraat Zorg en technologie van de Faculteit Gezondheidszorg op het terrein van ‘businessaspecten’ met betrekking tot innovaties in de zorg voor ouderen en chronisch zieken.

Contact

Bezoekadres:
Daltonlaan 500
3584 BK Utrecht

Postadres:
Postbus 85029
3508 AA Utrecht

Telefoon: 088 - 481 65 22
E-mail: evelien.heijmans@hu.nl