Lectoraat Financieel-Economische Advisering bij Innovatie

De implementatie van innovatie heeft grote invloed op bedrijfsvoering en financieel-economische consequenties. Het lectoraat FAI wil (mkb-) ondernemers – en hun financiële adviseurs – ondersteunen bij het vinden van passende financiering en het realiseren van duurzame groei om blijvend te kunnen innoveren. Daarbij richt het praktijkgericht onderzoek zich met name op het ondersteunen van ondernemende initiatieven, waarbij juiste informatievoorziening, governance, advies en financiering nodig is.

ICT-gedreven innovaties in het vakgebied van de accountancy leiden tot een nieuwe rol voor financieel-economische adviseurs als accountants, financial controllers en business controllers. Het sterk opkomende on line boekhouden levert transparante real time informatie over de financiële positie van een bedrijf. Het biedt uitgebreide mogelijkheden om de oorspronkelijke taak van de accountant, het bespreken van consequenties van de financiële verslaglegging, uit te breiden naar financieel-economische advisering in ruimere zin.

Het lectoraat heeft de volgende onderzoekslijnen: 

  • Onderzoekslijn Veranderende informatiesystemen
    Het verstrekken van informatie alleen is niet langer voldoende er komt steeds meer behoefte aan het koppelen van de juiste informatie aan specifieke en algemene vragen in het besluitvormingsproces Hoe kunnen informatiesystemen praktisch worden vormgegeven binnen ondernemingen en wat betekenen deze veranderingen voor de professionals die zich hiermee bezig houden. 
  • Onderzoekslijn Governance (Goed Bestuur)
    Doel van besturing is het verwezenlijken van waardecreatie op korte en lange termijn. Het onderzoek binnen deze lijn richt zich op entrepreneurial governance. Ondernemingen zijn dynamisch en aan verandering onderhevig. Hoe kan Goed Bestuur ondernemingen ondersteunen in het realiseren van groei en innovatie.
  • Onderzoekslijn Optimalisering van Financiering (en Advisering)
    Het lectoraat doet onderzoek hoe de toegang tot financiering voor mkb ondernemingen verbeterd kan worden, hoe ondernemingen een gunstiger mix van verschillende vormen van kredietverstrekking kan profiteren en hoe zakelijk dienstverleners meer inzicht krijgen in de verschillende mogelijkheden. 

Daarnaast ontwikkelt het lectoraat expertise op specifieke groeivraagstukken van bedrijven, zoals op het terrein van overnames en bedrijfsopvolging. Daarbij komen zowel organisatorische als financiële aspecten aan de orde. Het lectoraat levert vooral bijdragen aan activiteiten van bestaande ondernemingen uit het mkb. Ook biedt het lectoraat support aan starters en groeiende bedrijven.