Lectoraat Financieel-Economische Advisering bij Innovatie

De implementatie van innovatie heeft grote invloed op bedrijfsvoering en financieel-economische consequenties. Het lectoraat FAI wil (mkb-) ondernemers – en hun financiële adviseurs – ondersteunen bij het vinden van passende financiering en het realiseren van duurzame groei om blijvend te kunnen innoveren. Daarbij richt het praktijkgericht onderzoek zich met name op het ondersteunen van ondernemende initiatieven, waarbij juiste informatievoorziening, governance, advies en financiering nodig is.

ICT-gedreven innovaties in het vakgebied van de accountancy leiden tot een nieuwe rol voor financieel-economische adviseurs als accountants, financial controllers en business controllers. Het sterk opkomende on line boekhouden levert transparante real time informatie over de financiële positie van een bedrijf. Het biedt uitgebreide mogelijkheden om de oorspronkelijke taak van de accountant, het bespreken van consequenties van de financiële verslaglegging, uit te breiden naar financieel-economische advisering in ruimere zin.

Het lectoraat heeft de volgende onderzoekslijnen: 

 • Veranderende informatiesystemen
  Het verstrekken van informatie alleen is niet langer voldoende. Er komt steeds meer behoefte aan het koppelen van de juiste informatie aan specifieke vragen in het besluitvormingsproces Hoe kunnen informatiesystemen praktisch worden vormgegeven binnen ondernemingen en wat betekenen deze veranderingen voor de dienstverlening van accountants en andere financiële professionals. 
 • Governance (Goed Bestuur)
  Doel is het verwezenlijken van waardecreatie op korte en lange termijn. Het onderzoek binnen deze lijn richt zich op entrepreneurial governance. Ondernemingen zijn dynamisch en aan verandering onderhevig. Hoe kan Goed Bestuur ondernemingen ondersteunen in het realiseren van betere prestaties, groei en innovatie. Welke elementen voorspellen daarbij ook de continuïteit van een bedrijf. 
 • Optimalisering van Financiering (en Advisering)
  Het lectoraat doet onderzoek hoe de toegang tot financiering voor mkb ondernemingen kan worden verbeterd. Hoe kunnen ondernemingen een gunstiger mix van verschillende vormen van kredietverstrekking profiteren. En hoe kunnen zakelijk dienstverleners en financiers meer inzicht krijgen op nieuwe niet-bancaire vormen van financiering.  
 • Groei
  Er zijn vele manieren om te groeien. Autonome groei, groei door samenwerking, franchising en groei door acquisitie (bedrijfsovername). Omdat de groei van een bedrijf niet te voorspellen is, is het belangrijk om het proces van groei beter te begrijpen. Hoe voorkom je dat een ondernemer onderuit gaat in een periode van groei? Waar moet je opletten bij acquisities en de overname van bestaande bedrijven. Het onderzoek richt zich op deze kernvragen.

Daarnaast ontwikkelt het lectoraat expertise op specifieke groeivraagstukken van bedrijven, zoals op het terrein van overnames en bedrijfsopvolging. Daarbij komen zowel organisatorische als financiële aspecten aan de orde. Het lectoraat levert vooral bijdragen aan activiteiten van bestaande ondernemingen uit het mkb.