Lectoraat Crossmediale Kwaliteitsjournalistiek

Het J•Lab, ook wel bekend als het Lectoraat Crossmediale Kwaliteitsjournalistiek, doet onderzoek naar media, journalistiek en crossmediale content. Het onderzoek van het lectoraat is sterk praktijkgericht. Met andere woorden: het onderzoek is relevant voor journalisten, studenten, mediaprofessionals en mediagebruikers.

Op onze blog schrijven wij over onderzoek en ontwikkelingen in de journalistiek. Daarnaast vind je daar ook onze publicaties en agenda. Het lectoraat houdt zich naast het uitvoeren van eigen onderzoek ook bezig met ontwikkelingen op het gebied van journalistiek onderwijs. Leden van het lectoraat geven zelf onderwijs en spelen een rol in curriculumherzieningen en de integratie van praktijkgericht onderzoek in het onderwijs.

Achtergrond

Crossmediale journalistiek bevindt zich op het raakvlak van journalistiek en nieuwe media. Hoe gaan (nieuws)redacties om met convergentie? Op welke manier zorgt digitalisering voor een nieuwe journalistieke praktijk? Mediaorganisaties denken intensief na over innovatie, convergentie en storytelling en hoe ze daar binnen hun eigen redacties vorm aan kunnen geven.

Crossmediale content is niet alleen aan de orde binnen het journalistieke domein. Ook de reclamewereld, uitgevers, internetproviders en spelers uit de creatieve industrie denken na over de manier waarop ze hun inhoud crossmediaal moeten verspreiden en presenteren. De (kwaliteits)journalistiek neemt hierbij een bijzondere positie in vanwege het grote maatschappelijke belang ervan: het voorzien in onafhankelijke informatievoorziening en vrije openbare communicatie. Deze zaken zijn van groot belang voor het functioneren van samenleving en democratie. Onafhankelijkheid, pluriformiteit, kwaliteit en toegankelijkheid zijn hierbij sleutelwoorden.

Onderzoek en Onderwijs

Het lectoraat levert op verschillende manieren een bijdrage aan de verbinding tussen onderzoek en onderwijs. Resultaten van het onderzoek zijn terug te vinden in de lessen van de lector en onderzoekers bij de opleidingen Journalistiek, Communication and Multimedia Design en diverse minoren.

Het onderzoek wordt niet alleen geëtaleerd in het onderwijs. Diverse onderzoeksresultaten worden ook weer vertaald in concrete onderwijsproducten en nieuwe methodieken. Het onderzoeksproject ‘Every Picture Tells a Story’ heeft op basis van de onderzoeksresultaten een beslisboom ontwikkeld die studenten nu inzetten bij het maken van visualisaties. Een ander voorbeeld is het Utrechts Model voor Onderzoeksjournalistiek, dat is ontwikkeld op basis van onderzoek naar de werkwijze van onderzoeksjournalisten en dat nu dient als hulpmiddel voor studenten om een journalistiek onderwerp te verbinden met passend onderzoek en bijbehorende vertelvorm en datavisualisaties.

Daarnaast speelt het lectoraat een belangrijke rol bij de ontwikkeling, implementatie en uitvoering van de praktijkgerichte onderzoeksleerlijn binnen de opleiding Journalistiek. Bij het afstuderen biedt het lectoraat coachingssessies aan studenten.

Het lectoraat biedt ook trainingen aan voor docenten op het gebied van onderzoeks- en nieuwe-mediavaardigheden, en organiseert de jaarlijkse SvJ-prijs. Tot slot, is het lectoraat nauw betrokken bij vernieuwingen in het onderwijs en curriculumontwikkeling.