Kenniscentrum Digital Business & Media

De economie maakt een ongekende transitie door. Er vinden fundamentele veranderingen plaats in de wijze waarop we nu en in de toekomst produceren, distribueren, consumeren en communiceren. De digitale transformatie zorgt voor een heel nieuw paradigma. Groei door innovatie en ondernemerschap is een van de sterkste pijlers van onze economie. Dat vraagt om kennis en creativiteit. Hoogopgeleide professionals, creatieve broedplaatsen en een ondernemende omgeving, dat is wat een sterke stad de economie en maatschappij te bieden heeft. Het kenniscentrum geeft richting en uitwerking aan de belangrijke thema’s van innovatie, communicatie en ondernemerschap in de huidige samenleving. Dit doen we door tools en diensten te ontwikkelen die professionals kunnen toepassen in hun dagelijkse praktijk.

smartphone

Voorbeelden daarvan zijn innovatie door slimme ICT- toepassingen en ondernemen in krachtige ecosystemen. De focus ligt in eerste instantie op samenwerking met die sectoren die Utrecht economisch sterk maken. Dit zijn met name professionele diensten (ICT, marketing, communicatie, creatieve industrie, media en fintech), groothandel, logistiek en industrie. Natuurlijk werken we ook actief samen met onze publieke partners, waaronder Provincie, gemeenten en diverse leefstijlinstituten.

Vanuit een sterke en gezonde economische basis kunnen verbanden worden gelegd naar overstijgende thematische vraagstukken als duurzaam bouwen, zorginnovatie, sociaal ondernemerschap, gezonde leefstijl en optimale (online) communicatie tussen (lokale) overheden en burgers.

Praktijkgericht onderzoek

Essentiële voorwaarde voor al ons onderzoek is dat de vraag uit de praktijk komt, of daarin zonder meer herkend wordt als relevant. Onderzoek wordt uitgevoerd samen met de praktijk, of dat nu vanuit opdrachtgeverschap is, of in samenwerking vanuit specifieke expertise waarmee we ons onderzoek zo relevant mogelijk maken voor die praktijk. De resultaten van ons onderzoek leiden zo niet alleen tot wetenschappelijke inzichten, maar worden vooral ook gebruikt in de beroepspraktijk. Regelmatig werken meerdere lectoraten samen aan complexe vraagstukken die een interdisciplinaire aanpak vragen.
 
Wij voeren ons onderzoek uit in samenwerking met onze partners en zowel in opdracht (privaat en publiek) als in meerjarige gesubsidieerde trajecten. De lectoraten dragen hun kennis actief over naar partners in de beroepspraktijk door middel van lezingen, congressen, presentaties en workshops. Verankering in de praktijk is verder gegarandeerd doordat lectoren op uiteenlopende wijze betrokken zijn bij en werkzaam zijn in de beroepspraktijk. Vertegenwoordigers uit de beroepspraktijk nemen bovendien op eigen verzoek en op verzoek van het kenniscentrum deel aan onderzoek en werken actief mee in de kennisontwikkeling, waardoor kenniscirculatie ontstaat.

Resultaten voor het onderwijs

Lectoren, experts binnen hun vakgebied, zijn de dragende krachten van het kenniscentrum. Zij zetten kennis en ervaring in voor onderzoek en innovatie binnen de beroepspraktijk. De lectoren worden gesteund door onderzoekers, die hun functie doorgaans combineren met die van docent. Deze combinatie leidt tot goede verbindingen tussen de lectoraten en opleidingen, en tot overdracht van nieuwe kennis uit het onderzoek naar het onderwijs. 

Hogeschool Utrecht stimuleert haar docenten om in onderzoek te participeren en zelf promotieonderzoek te verrichten binnen hun vakgebied. Ook worden veel studenten actief betrokken bij het uitvoeren van het praktijkgerichte onderzoek. Mede hierdoor gaan zij goed voorbereid de beroepspraktijk in. 

Resultaten uit onderzoek vinden hun weg in zowel ons bachelor- als masteronderwijs. Daarnaast delen we onze inzichten graag met professionals via diverse cursussen.

De lectoraten 

Het Kenniscentrum Digital Business & Media  bestaat uit verschillende lectoraten. Elk lectoraat kent verschillende onderzoekslijnen. Dit zijn aandachtsgebieden of thema’s waarbij een of meer (promotie)onderzoeken horen. 

 • Lectoraat Intelligent Data Systems
  Hoe kunnen bedrijven, gezien vanuit ICT perspectief, omgaan met de digitale transformatie? Het lectoraat Intelligent Data Systems onderzoekt hoe de aansluiting tussen bedrijfsprocessen en ICT kan verbeteren.
 • Lectoraat Human Experience & Media Design
  Het lectoraat Human Experience & Media Design houdt zich bezig met vraagstukken rondom digitale transformatie: datagedreven communicatie, waardecreatie en klantervaringoptimalisatie (engagement). Digitaliseren met een menselijke maat vormt hierbij het uitgangspunt. Onderzoek- en onderwijsactiviteiten richten zich op de ambitie om de digitale wereld menselijk(er) te maken en de menselijke aspecten beter te vertalen naar de digitale wereld.
 • Lectoraat Crossmediale Communicatie in het Publieke Domein
  Het lectoraat Crossmediale Communicatie in het Publieke Domein (PubLab) draagt bij aan de ontwikkeling van effectieve en innovatieve communicatie(strategieën) en biedt communicatieprofessionals nieuwe perspectieven en concrete handvatten. Dit doet het lectoraat via de onderzoekslijnen gedrag en gesprek in het publieke domein. 
 • Lectoraat Kwaliteitsjournalistiek in Digitale Transitie 
  (voorheen: Crossmediale Kwaliteitsjournalistiek) Het lectoraat Kwaliteitsjournalistiek in Digitale Transitie, of JournalismLab doet onderzoek naar de impact van digitalisering op de journalistieke praktijk en het onderwijs. Er wordt onderzoek gedaan op drie onderzoeksgebieden: Journalistieke Storytelling, Journalistieke Research en Journalistiek Onderwijs.
 • Lectoraat Financieel-Economische Advisering bij Innovatie
  Het lectoraat  wil (mkb-) ondernemers – en hun financiële adviseurs – ondersteunen bij het vinden van passende financiering en het realiseren van duurzame groei om blijvend te kunnen innoveren. Daarbij richt het praktijkgericht onderzoek zich met name op het ondersteunen van ondernemende initiatieven, waarbij juiste informatievoorziening, governance, advies en financiering nodig is. 
 • Lectoraat Marketing, Marktonderzoek en Innovatie
  Het lectoraat creëert verdieping (op de thema’s customer experience en multiple value creation), verbinding (innovatiemanagement en data science) en opschaling (omzetgroei door investeren in capaciteit en aansluiting zoeken met het HU-brede en regionale toepassingsgebieden zoals Future Health Design. Op het terrein van marketing en marktonderzoek levert dit lectoraat een bijdrage aan de ambitie van het kenniscentrum om expertise op het terrein van businessmodel innovatie te ontwikkelen en ondernemerschap te stimuleren. 
 • Lectoraat Procesinnovatie en informatiesystemen
  Centraal in onderzoek van dit lectoraat staat welke mogelijkheden nieuwe technologie biedt voor procesinnovaties en hoe organisaties nieuwe technologie ontwerpen, ontwikkelen en introduceren, alsmede welke digitale competenties daarvoor nodig zijn.

Partners

We werken samen met verschillende partners. Dat zijn zowel kennisinstellingen, ministeries, gemeenten als mkb-bedrijven in de creatieve en zakelijke dienstverlening zoals: 

 • Provincie Utrecht
 • Economic Board Utrecht
 • U Create (Center of Expertise Creatieve Industrie Utrecht)
 • Universiteit Utrecht (o.a. Utrecht Data School) 
 • Stichting Creative Connection (Utrechts netwerk van creatieve bureaus) 
 • Immovator
 • Ministerie van Infrastructuur & Milieu
 • UMCU
 • Ideate
 • Greenberry
 • Bright 
 • SURFnet

Ook het lectoraat Digital Smart Services uit Kenniscentrum Leren en Innoveren werkt veel samen met ons kenniscentrum.

 

 

Contact

Bezoekadres:
Heidelberglaan 15
3584 CS Utrecht
Postadres:
Postbus 85029
3508 AA Utrecht
Telefoon: 088 - 481 83 29
E-mail: kcs@hu.nl

Nieuws

Meer