Verdediging proefschrift Hiddo Velsink

12-09-2018

Het Lectoraat Digital Smart Services nodigt u van harte uit voor de openbare verdediging door Hiddo Velsink van zijn proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor.

Het proefschrift heeft de titel:

The Elements of Deformation Analysis
Blending Geodetic Observations and Deformation Hypotheses


De verdediging vindt plaats op woensdag 12 september 2018 om 15:00 uur in de aula van de Technische Universiteit Delft, Mekelweg 5 te Delft.

Voorafgaande aan de verdediging, om 14:30 uur, geeft de promovendus een korte presentatie van het uitgevoerde onderzoek.

Promotoren:

prof. dr. ir. R.F. Hanssen (Technische Universiteit Delft)
prof. dr. ir. J.M. Versendaal (Hogeschool Utrecht, Open Universiteit)
Prof. Dr.-Ing. habil. W. Niemeier (Technische Universität Braunschweig)

Paranimfen:
dr. G.J.J. Gerritse
drs. ir. P. Velsink

Na de verdediging en promotie bent u van harte welkom op de receptie, eveneens in de aula, waar u de nieuwe doctor kunt feliciteren.

Als u van plan bent bij de verdediging aanwezig te zijn verzoeken wij u ten behoeve van onze planning een e-mail met uw gegevens te sturen naar wieke.rombach@hu.nl met als onderwerp “Aanwezig bij verdediging Hiddo”.

Het proefschrift vindt u binnenkort hier op het intranet van de HU. Een exemplaar van het proefschrift op papier kunt u verkrijgen door een e-mail te sturen naar hiddo.velsink@hu.nl.

Met vriendelijke groeten,

Lectoraat Digital Smart Services
Kenniscentrum Leren en Innoveren
Hogeschool Utrecht