Waarde in diversiteit

01-11-2019

Het lectoraat bestaat 1 november 12½ jaar! Dat vieren we met het congres: Waarde in diversiteit.

Symposium Waarde in diversiteit

Vanaf de start van het lectoraat hebben we de morele oordeelsvorming van sociale professionals in de schijnwerpers gezet. Sindsdien is de complexiteit en dilemmadichtheid in de beroepspraktijk toegenomen. 
Vragen waar wij de afgelopen jaren met name onderzoek naar deden: 

  • Wat is de impact van toenemende diversiteit op de beroepspraktijk en het onderwijs?
  • Hoe kunnen sociale professionals beter omgaan met ethische vraagstukken?
  • Hoe kunnen burgers elkaar ondersteunen in gemengde woonvormen?

Tijdens het congres ‘Waarde in diversiteit’ maken we op een onderzoekende wijze samen met u de balans op. Ter voorbereiding hierop verzoeken wij u op het aanmeldformulier de volgende vraag te beantwoorden en in te voeren op het aanmeldformulier: De samenleving wordt steeds diverser, welke vraag brengt dit voor u, als professional, met zich mee? Het programma zal mede afgestemd worden op de ingevoerde vragen. Deelname aan het congres is gratis, aanmelden is wel verplicht. Wees er snel bij, want het aantal plaatsen is beperkt. Voel u vrij om deze uitnodiging door te sturen naar andere geïnteresseerden.

Heeft u vragen? Stuur dan een bericht naar waardeindiversiteit2019@hu.nl

Datum: vrijdag 1 november 2019
Tijd: 9.30 – 16.30 uur
Locatie: cursus- en vergadercentrum Domstad Utrecht, Koningsbergerstraat 9

Organisatie

Het congres wordt georganiseerd door het lectoraat Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening: met lector Lia van Doorn en onderzoekers Raymond Kloppenburg, Ed de Jonge, Mariël Kanne, Peter Hendriks en Bilal Majdoubi.

Programma

 9.30 Inloop 
10.00 Opening door dagvoorzitter (Raymond Kloppenburg)
10.15 De ontwikkeling van het lectoraatsonderzoek (lector Lia van Doorn) 
10.40 Vragen over toenemende diversiteit (Mariël Kanne en Peter Hendriks) 
11.10  Koffiepauze 
11.30  Ethische rek- en strekoefeningen (Ed de Jonge)  
12.30  Lunchpauze 
13.30  Workshop sessies  (2 ½ uur, tussendoor theepauze) 
16.00  Afronding/napraten/borrel 

Workshops

Er worden 4 workshops aangeboden, op de dag zelf kunt u een keuze maken. Zie hierbij de workshops met een korte beschrijving. 

Moreel Beraad

Mariel Kanne

In deze workshop houden we een moreel beraad, zoals wij dat vanuit het lectoraat in de afgelopen jaren vaak in organisaties en teams hebben gedaan. Aan de hand van casuïstiek (het liefst werken we met eigen voorbeelden van de deelnemers) zullen we volgens een beproefde gespreksmethode in een onderzoeksdialoog stilstaan bij ethische kwesties die zich voordoen in het werkveld.

Hoe creëer je ethische openheid door middel van een muzische benadering?

Peter Rombouts (HKU/Inter’Motion)
Ed de Jonge (HU)


In een gezamenlijk zoekproces verkennen we de mogelijkheden van een muzische benadering van ethische vraagstukken. Iedereen gaat in de workshop aan de slag vanuit de eigen vraagstelling, niet alleen de deelnemers maar ook de workshopbegeleiders. We wisselen in ons onderzoek woordeloos doen af met reflectieve verwoording.

Professionele omgang met diversiteit gerelateerde spanningen in de wijk

Raymond Kloppenburg 
Peter Hendriks


In deze workshop gaan we op zoek naar de  sociale mechanismen die sociale professionals in gang beogen te zetten in hun werk. Uitgangspunt is dat iedere professional een persoonlijke veranderingstheorie heeft die tot stand komt door levensbeschouwing, professionele waarden, visie, ervaring en scholing. We delen aan de hand van praktijkvoorbeelden deze veranderingstheorieën en onderzoeken wat hierin gemeenschappelijk is en wat juist persoonlijk en uniek. 

Goede buren 

Maarten Davelaar, Aly Gruppen en Lia van Doorn

In deze workshop verkennen we wat we verstaan onder het begrip 'goede buren' en hoe we daar zowel als wijkbewoner als in de professionele praktijk vorm aan kunnen geven. Aan de hand van de lessen uit een studie naar gemengde woonvormen waarin diverse 'typen' bewoners samen wonen (zoals reguliere huurders met (ex-)dak- en thuislozen of studenten met ouderen of  vluchtelingen) onderzoeken we de mogelijkheden om als buurtbewoner en sociale professional bij te dragen aan leefbare en inclusieve buurten en wijken.