Save in woord en daad, versterken van professioneel handelen in jeugdbescherming en jeugdreclassering

18-10-2018

Sinds 2015 werkt de jeugdbescherming en jeugdreclassering in de regio Utrecht-Flevoland volgens de SAVE-werkwijze (SAmenwerken aan VEiligheid). Zij werken daarbij intensief samen met lokale teams. Naar aanleiding van vragen en dilemma’s uit de praktijk is in 2016 het onderzoek ‘SAVE in woord en daad’ gestart. Op 18 oktober worden de bevindingen gepresenteerd en gaat men dieper in op de thema’s van het onderzoek: veiligheid & bedreigde ontwikkeling, eigen kracht & regie en een betere samenwerking tussen professionals rond jongeren en gezinnen.

Werken met het netwerk van cliënten door prof. dr. Micha de Winter

Uit het onderzoek komt naar voren dat SAVE-professionals het netwerk meer betrekken, maar dit brengt ook een complexiteit met zich mee. Hoe stabiel is het netwerk? Micha de Winter (bijzonder lector Jeugd, Hogeschool Utrecht & hoogleraar Maatschappelijke Opvoedingsvraagstukken, Universiteit Utrecht) gaat in op het werken met het bredere netwerk van cliënten.
Bevindingen en aanbevelingen onderzoek door dr. Jacqueline Bosker
Vervolgens presenteert Jacqueline Bosker (lector Werken in Justitieel Kader, HU) de bevindingen van dit onderzoek. Komen professionals tot eenduidige inschattingen over veiligheid? Hoe verloopt de samenwerking tussen de SAVE-professional en de medewerker van het lokale team? En hoe ga je met eigen kracht en regie van cliënten om als de mogelijkheden van de cliënt beperkt zijn? Naast de bevindingen worden er ook aanbevelingen voor de toekomst gegeven. Vervolgens gaan deelnemers, tijdens workshops, met elkaar hierover in gesprek.

Datum: donderdag 18 oktober 2018
Tijd: 13.00 – 17.00 uur
Locatie: Hogeschool Utrecht, locatie Amersfoort, De Nieuwe Poort 21, Amersfoort

Kosten

Er zijn geen kosten aan deelname aan dit symposium.

Doelgroep

Medewerkers SAVE, medewerkers van lokale teams, raadsmedewerkers, medewerkers Veilig Thuis, gedragswetenschappers, beleidsmedewerkers, managers, docenten en studenten. Daarnaast is een ieder die in de thema’s van dit onderzoek geïnteresseerd is van harte welkom.

Georganiseerd door

Kenniscentrum Sociale Innovatie van Hogeschool Utrecht samen met Samen Veilig Midden-Nederland, Raad voor de Kinderbescherming, Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering & William Schrikker Stichting Jeugdbescherming en Jeugdreclassering.

Aanmelden

Noteer 18 oktober alvast in uw agenda! Het programma en de mogelijkheid tot aanmelding volgen begin september.