Promotie Anouk Zuurmond: 'Shared Stories and Creative Dissonances' (dit evenement is geweest)

16-01-2019

Op woensdag 16 januari 2019 verdedigt Anouk Zuurmond (lerarenopleider bij Instituut Archimedes en als onderzoeker betrokken bij het lectoraat Normatieve Professionalisering) haar proefschrift aan de Universiteit van Amsterdam.

De titel van het onderzoek van Anouk Zuurmond luidt:

Shared Stories and Creative Dissonances: Transnational Literary Projects and European Identity

In publicaties met betrekking tot literaire reflecties over Europa is slechts weinig aandacht voor de concrete Europese literaire praktijk—in de vorm van Europese culturele netwerken, de rol van EU-subsidies, of literaire organisaties die Europese schrijvers vragen om deel te nemen aan diverse initiatieven bedoeld om na te denken over actuele vraagstukken in de Europese Unie. Het meeste onderzoek over literatuur en Europa is gericht op ofwel individuele auteurs, ofwel op specifieke literaire werken. Dit proefschrift wil de rol van nieuwe culturele initiatieven in deze Europese literaire praktijk duiden door vier recente transnationale, literaire projecten te onderzoeken: de “Literatur Express Europa 2000”; “De Europese Grondwet in Verzen”; “Narratives for Europe”; en “De terugkeer van Europa”. De analyse van de geselecteerde projecten richt zich op drie fundamentele aspecten: de verwachtingen van de culturele organisaties die de projecten hebben geïnitieerd, de culturele artefacten die resulteerden uit de projecten en het effect van deze projecten in de publieke sfeer. De selectie van literaire projecten als casussen in plaats van romans of individuele auteurs maakt een interdisciplinaire aanpak mogelijk, waarbij de interactie tussen de Europese politiek, culturele netwerken en individuele auteurs in beeld gebracht wordt.

De digitale versie van het proefschrift en een korte Engelstalige samenvatting zijn te vinden op deze site van de Universiteit van Amsterdam.

Datum: 16 januari 2019
Aanvang promotie: 11.00 uur, aansluitend gelegenheid tot feliciteren
Locatie: Aula van de Universiteit van Amsterdam, Singel 411 te Amsterdam

Promotoren

prof. dr. Thomas Vaessens
prof. dr. Michael Wintle

Betrokken lector

prof. dr. Cok Bakker (lectoraat Normatieve Professionalisering)