Openbare les en symposium Nienke Bleijenberg (dit evenement is geweest)

17-05-2018

Hogeschool Utrecht nodigt u uit om op donderdag 17 mei 2018 aanwezig te zijn bij het symposium en de openbare les van dr. Nienke Bleijenberg. Sinds 1 mei 2017 is zij lector Proactieve Ouderenzorg van het Lectoraat Chronisch Zieken bij het Kenniscentrum Gezond en Duurzaam Leven.

Vernieuwing in vergrijzing: duurzame zorg voor ouderen thuis

Het gesprek op straat, in de politiek en dagelijks als we de krant openslaan gaat over de ouderenzorg. In toenemende mate wordt deze zorg thuis of in de wijk verleend. Verpleegkundigen en verzorgenden vormen het hart van deze zorg. In 2040, op de piek van de vergrijzing is 26% van de mensen in Nederland 65 jaar of ouder. Het aantal 80 plussers is dan verdubbeld. Een van de grootste uitdagingen in de zorg is het zorgwekkende tekort aan verpleegkundigen. De werkdruk is hoog en weinig studenten kiezen voor de wijkverpleging en ouderenzorg. Tegelijkertijd neemt de complexiteit van de zorg toe. Wat is er nodig om nu en in de toekomst duurzame zorg voor ouderen thuis te bieden? Wat betekent dit voor het werk van (toekomstige) (wijk)verpleegkundigen? Slimme, innovatieve oplossingen zijn nodig om duurzame zorg aan ouderen thuis te bieden. Deze oplossingen hebben alleen kans van slagen wanneer het onderzoek, het onderwijs en de praktijk nauw met elkaar samenwerken.

Vernieuwing in vergrijzing: inspiratiecarrousel Lectoraat Chronisch Zieken

Voorafgaand aan de openbare les vindt er een symposium plaats van het Lectoraat Chronisch Zieken. Maak kennis met het lectoraat tijdens prikkelende inspiratiesessies: met welke vraagstukken houdt het lectoraat zich bezig, welke methodologie wordt gebruikt, hoe ziet de verbinding tussen onderzoek, onderwijs en praktijk eruit en met wie wordt er samengewerkt? Dr. Jita Hoogerduijn, oud-lectoraatslid en voorzitter van V&VN Geriatrie, is de dagvoorzitter van het symposium. Accreditatie wordt toegekend aan verpleegkundigen.

Datum

Donderdag 17 mei 2018, van 12.00 tot 17.30 uur.

Locatie

Hogeschool Utrecht, Padualaan 101, Utrecht (Utrecht Science Park).

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor de openbare les en/of het symposium via het aanmeldformulier, of via de aanmeldbutton aan de rechterkant van deze pagina.

Programma openbare les

 • 14.30 uur: Ontvangst
 • 15.00 uur: Opening door dr. ir. Anton Franken, MBA, lid College van Bestuur/uitreiking lectorenpenning door dr. Cyrille Krul, directeur van het Kenniscentrum Gezond en Duurzaam Leven
 • 15.20 uur: Openbare Les door dr. Nienke Bleijenberg
 • 15.50 uur: Co-referenten: wijkverpleegkundige: Caroline Smeets, Careyn, oudere perspectief: emeritus-hoogleraar prof. dr. Mebius Kramer en hoogleraar verplegingswetenschap: prof. dr. Lisette Schoonhoven en moderator Johan Lambregts
 • 16.10 uur: Borrel

Programma symposium

 • 12.00 – 12.30: Ontvangst / Inloop met lunch
 • 12.30 – 12.50: Plenaire opening – programma doorlopen
 • 13.00 – 13.40: Inspiratiesessie ronde 1 of werksessie
 • 13.40 – 13.50: Wissel – koffie en thee  
 • 13.50 – 14.30: Inspiratiesessie ronde 2  -  einde werksessie

Keuze uit 7 inspiratiesessies (2x) van 45 minuten of 1 werksessie van 90 minuten. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen kan er mogelijk nog geschoven worden in het programma.

Ronde 1 Inspiratiesessies: van 13.00 tot 13.40 uur

 1. Praktische toepassing van apps voor zelfmanagement bij COPD-patiënten en vroegsignalering van medicatieproblemen in de thuiszorg!
 2. Kwalitatief goede wijkverpleegkundige zorg en de borging hiervan in onderwijs en praktijk.
 3. Proactieve ouderenzorg in de wijk: Interprofessioneel samenwerken: hoe doe je dat?
 4. Landelijke implementatie PREDOCS-programma
 5. Kennisagenda Wijkverpleging en Expertisegebied Wijkverpleging.
 6. Kennis over (onder)voeding; weet de verpleegkundige genoeg?
 7. Onderzoek naar verpleegkundig leiderschap.            

Ronde 2 Inspiratiesessies: van 13.45 tot 14.30 uur.

 1. Praktische toepassing van apps voor zelfmanagement bij COPD-patiënten en vroeg signalering van medicatieproblemen in de thuiszorg!
 2. Kwalitatief goede wijkverpleegkundige zorg en de borging hiervan in onderwijs en praktijk.
 3. Proactieve Ouderenzorg in de wijk: Interprofessioneel samenwerken: hoe doe je dat?
 4. Landelijke implementatie PREDOCS-programma
 5. Kennisagenda Wijkverpleging en Expertisegebied Wijkverpleging.
 6. Kennis over (onder)voeding; weet de verpleegkundige genoeg?
 7. Onderzoek naar verpleegkundig leiderschap     

Ronde 1/2 Werksessie: van 13.00 tot 14.30 uur.

 1. Van grijze muis tot vernieuwd leider! 

Een beschrijving van de verschillende sessies vindt u op deze pagina.

Werk- en inspiratiesessies

Lees meer over de werk- en inspiratiesessies die tijdens het symposium worden aangeboden.